Bình Xuyên đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

14/03/2016

Những năm qua, công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Bình Xuyên quan tâm, chú trọng thông qua việc đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần tạo môi trường ổn định cho KT-XH của địa phương ngày càng phát triển.

Lực lượng Công an xã Bá Hiến (Bình Xuyên) phối hợp Bí thư chi bộ,
Ban hành giáo họ giáo thôn Tân Ngọc họp bàn công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Xác định xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo đảm ANTT, huyện Bình Xuyên đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào. Hàng năm, Ban Chỉ đạo xây dựng nội dung, chương trình công tác cụ thể và triển khai phát động đến 100% các khu dân cư, trường học trên địa bàn. Để phong trào phát triển, huyện đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo chặt chẽ các tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể quần chúng và các tầng lớp nhân dân xây dựng mô hình "Tự quản về ANTT", động viên toàn dân tham gia giữ gìn ANTT tại địa phương. Các mô hình đều được xây dựng ở các địa bàn trọng điểm, nơi có vấn đề bức xúc cần tập trung giải quyết. Đến nay, Bình Xuyên xây dựng và duy trì hoạt động thường xuyên 34 mô hình điểm trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và 4 cụm liên kết xóa sơ hở vùng giáp ranh. Hàng năm, các khu dân cư đều tổ chức họp dân kiểm điểm công tác giữ gìn ANTT, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, từ đó khơi dậy trong nhân dân ý thức cộng đồng, ý thức tự quản, tự phòng, đoàn kết xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Với phương châm "Mỗi người dân là một chiến sỹ an ninh", lực lượng công an huyện và công an các xã, thị trấn phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương thành lập hơn 1.000 tổ liên gia tự quản, 149 tổ hòa giải, đồng thời, tổ chức tập huấn về công tác tự quản cho các cán bộ chủ chốt và các thành viên trong các tổ liên gia; phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đặt hòm thư tố giác tội phạm tại các khu dân cư, thông báo rộng rãi các số điện thoại thường trực của công an để tiếp nhận thông tin về tội phạm từ quần chúng nhân dân cung cấp; thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nhân dân nắm được và có cách phòng ngừa hiệu quả. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức của quần chúng nhân dân từng bước được nâng cao; tích cực tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, tự giác chấp hành các quy định về ANTT của địa phương. Những năm qua, quần chúng nhân dân cung cấp cho lực lượng công an hàng trăm tin có giá trị về hoạt động của tội phạm và TNXH, giúp cơ quan chức năng kịp thời điều tra, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự, xử lý, giải quyết các vụ việc về ANTT. Để phong trào phát huy cả chiều rộng lẫn chiều sâu, công an các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp với các trường học, các khu dân cư trong việc quản lý học sinh, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu; xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập về nội dung, quy chế, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia phòng, chống tội phạm và các TNXH; đồng thời, phân công công an viên phụ trách theo địa bàn dân cư. Các công an viên phụ trách khu dân cư thường xuyên bám sát, nắm rõ tình hình địa bàn, tham mưu cho Bí thư chi bộ, Trưởng thôn trực tiếp duy trì hoạt động của các tổ liên gia tự quản về ANTT và các điểm khai báo tạm vắng, tạm trú. Năm 2015, Công an huyện Bình Xuyên tiếp nhận và đăng ký quản lý cư trú cho hơn 650 lượt người nước ngoài; tổ chức kiểm tra hơn 900 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; qua kiểm tra, phát hiện 16 cơ sở vi phạm các điều kiện về bảo đảm ANTT.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, người dân Bình Xuyên đã tự giác trong việc tích cực tham gia xây dựng nếp sống trật tự, kỷ cương, tự quản, tự phòng và chủ động tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, TNXH, phát huy hiệu quả sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trên mặt trận bảo vệ ANTQ.

Theo Báo Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: