Thành phố Vĩnh Yên: 92% vụ việc được hòa giải thành công

14/03/2016

Hiện toàn thành phố Vĩnh Yên có 122 tổ hòa giải ở cơ sở với 706 thành viên, mỗi tổ hoà giải có trung bình từ 3 đến 5 thành viên, bao gồm đại diện Ban điều hành tổ dân phố, đại diện hội phụ nữ, người cao tuổi, cựu chiến binh, Mặt trận tổ quốc và một số người dân có uy tín tại địa phương.

Để công tác hòa giải ở cơ sở mang lại hiệu quả, hằng năm, UBND thành phố thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ hoà giải và kết hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, các phương pháp, cách thức tiến hành hoà giải, các giá trị chuẩn mực đạo đức xã hội tốt đẹp cho đội ngũ cán bộ hoà giải ở cơ sở.

Trên cơ sở những kiến thức pháp luật, với tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình, luôn bám sát nhân dân, kịp thời nắm bắt những mâu thuẫn mới phát sinh, các hòa giải viên đã vận dụng linh hoạt các phương thức hoà giải, hoà giải thành công nhiều vụ việc. Những trường hợp qua nhiều lần hoà giải nhưng không đạt được sự tự nguyện thoả thuận của các bên, các tổ hoà giải đều kịp thời chuyển về Tư pháp phường, xã để tiếp tục hoà giải hoặc tham mưu cho UBND xã, phường giải quyết theo thẩm quyền, không để tồn đọng, kéo dài ở cơ sở.  

Năm 2015, các tổ hòa giải trên địa bàn thành phố đã hòa giải thành công 186/202 vụ việc đạt tỷ lệ 92%, góp phần ngăn chặn kịp thời các mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó trong địa bàn dân cư, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Nguồn: vinhyen.vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: