UBND huyện Tam Đảo: Đánh giá tiến độ chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

11/03/2016

Sáng 11/3/2016, Ủy ban bầu cử huyện Tam Đảo tổ chức hội nghị báo cáo, đánh giá tiến độ chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 trên địa bàn.

Tính đến hết ngày 10/3/2016,  Ủy ban bầu cử huyện và các xã thị trấn đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo và thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn. Mặt trận tổ quốc từ huyện đến cơ sở đã có nhiều cố gắng trong công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đảm bảo thành phần và số lượng theo quy định. Các thành viên Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, Thường trực ủy ban bầu cử và các tổ chức phụ trách bầu cử đã tích cực bám sát các bước trong kế hoạch để chỉ đạo, triển khai, phối hợp giám sát, kiểm tra tổ chức thực hiện các nội dung theo đúng tiến độ, kế hoạch. Đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết dứt điểm.


Ủy ban bầu cử huyện đã ban hành Quyết định số 06  về ấn định và công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Đối với cấp huyện, toàn huyện có 9 đơn vị bầu cử, số người được giới thiệu ứng cử là 72 người, số lượng đại biểu được bầu là 36. Đối với cấp xã, kết quả sau Hội nghị hiệp thương lần 1: số lượng đại biểu HĐND được bầu là 268, số được giới thiệu ứng cử là 485 người. Hết ngày 10/3/2016, toàn huyện chưa có người tự ứng cử ĐBQH khóa XIV và HĐND cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021; có 1 người tự ứng cử đại biểu HĐND xã.

Trên cơ sở báo cáo, đánh giá thực tế về tiến độ chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại các xã, thị trấn trên địa bàn, Ủy ban bầu cử huyện yêu cầu các phòng ban, ngành đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, ủy ban bầu cử các cấp tiếp tục tập trung chỉ đạo, tăng cường phối hợp, rà soát chặt chẽ các công việc đã làm, xác định công việc cần làm, tiến độ tiếp theo đảm bảo theo đúng lịch trình, quy định của pháp luật về bầu cử. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến tất cả các đối tượng trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tiếp tục hướng dẫn kê khai hồ sơ theo đúng mẫu của Hội đồng bầu cử Quốc gia. Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục hướng dẫn tổ chức các hội nghị lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức; hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc. Các xã, thị trấn chỉ đạo rà soát cơ sở vật chất liên quan đến công tác bầu cử như: Hòm phiếu, hệ thống loa truyền thanh cơ sở ... để có phương án sửa chữa, củng cố kịp thời đảm bảo phục vụ tốt cho công tác bầu cử. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường nắm chắc tình hình, chuẩn bị các phương án ứng phó với các tình huống bất thường, phức tạp; chủ động giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh, đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành an toàn, dân chủ, đúng luật.

Hải Yến

Các tin đã đưa ngày: