Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền năm 2015 và định hướng nội dung hoạt động năm 2016

10/03/2016

Sáng 10/3/2016, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền trên Bản tin Cựu chiến binh Vĩnh Phúc và công tác thông tin truyền miệng năm 2015 và những định hướng nội dung hoạt động năm 2016.

Năm 2015, Ban biên tập Bản tin Cựu chiến binh Vĩnh Phúc đã nhận được 248 tin, bài của trên 60 cán bộ, hội viên, tuyên truyền viên của hội, các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Trong đó, có 143 tin, bài đã được đăng tải trong 4 kỳ phát hành Bản tin. Nội dung và chất lượng các tin, bài đã cơ bản đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Hội trong công tác tuyên truyền, đồng thời, cung cấp lượng thông tin cần thiết làm tư liệu phục vụ học tập và sinh hoạt ở cơ sở.

Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng viết tin, bài, đổi mới nội dung và hình thức bản tin, củng cố và phát triển đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên cả về số lượng và chất lượng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào công tác xây dựng Hội cơ sở trong sạch vững mạnh và nhiệm vụ của các cán bộ, hội viên trong giai đoạn mới; thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở; tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, Hội cũng tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương và nhiệt tình tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do Hội phát động.

Mai Loan

 

Các tin đã đưa ngày: