Triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2022

11/01/2022

Chiều 11/1, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

3 tập thể xuất sắc trong công tác dân tộc được nhận Bằng khen của UBND tỉnh

Năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND tỉnh, Chương trình công tác của UBND tỉnh, cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể; nỗ lực phối hợp cùng các sở, ngành và các địa phương vùng dân tộc thiểu số triển khai bằng nhiều giải pháp thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Trong đó, thực hiện hiệu quả các chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 12 của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 1163 của Thủ tướng Chính phủ; chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn theo Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ… Nhờ đó, cơ cấu kinh tế vùng dân tộc thiểu số chuyển dịch theo hướng tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được nâng lên; người dân được sử dụng, tiếp cận với các dịch vụ đa chiều của xã hội.

Trong năm, Ban Dân tộc đã tổ chức 20 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 3.000 người dân vùng đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 18 xã thuộc các huyện: Tam Dương, Tam Đảo, Bình Xuyên, Lập Thạch và Sông Lô; tham mưu UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 giáo viên và 10 học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số xuất sắc năm học 2020-2021. Ban cũng tập trung đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện Đề án về hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025...

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Ban Dân tộc tiếp tục thực hiện hiệu quả các đề án, chính sách về công tác dân tộc như: Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển xã hội và bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2025; Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025. Cùng với đó, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số...

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: