Giao ban công tác báo chí tháng 12 năm 2021

07/12/2021

Sáng 7/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác báo chí tháng 12/2021. Đồng chí Ngô Duy Đông, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trong tháng 11 và đầu tháng 12 năm 2021, công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định. Các vấn đề báo chí quan tâm, dư luận bức xúc được tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra, xác minh, tập trung giải quyết và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

Các cơ quan báo chí đã chủ động, linh hoạt tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong triển khai các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh với nội dung phong phú, sâu sắc, có tính định hướng tốt. Trong đó, tập trung tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021; các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; nêu bật nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương trong triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 và bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin một số nội dung trọng tâm cần tuyên truyền cho kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế thông tin xung quanh tình hình dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền kịp thời các sự kiện thời sự, chính trị trong tỉnh, trong nước và quốc tế nổi bật, trong đó có hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 21 của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm. Tiếp tục tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV; thông tin kịp thời nội dung, kết quả kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khóa XVII; tuyên truyền lan tỏa tinh thần hội nghị văn hóa toàn quốc vừa diễn ra cuối tháng 11/2021; tuyên truyền sâu rộng những quan điểm, mục tiêu, giải pháp trọng tâm triển khai thực hiện Kết luận số 01, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; các kết luận, quy định Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII và Nghị quyết số 07 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và công tác đảng viên giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; chủ trương, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng năm 2022; các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025…

Các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục thông tin đầy đủ, kịp thời các chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ tính mạng người dân; tuyên truyền đẩy nhanh kế hoạch tiêm chủng, bảo đảm phủ kín vắc xin cho 100% người dân trên toàn tỉnh trong năm 2021; xây dựng các tuyến tin, bài, phóng sự, ảnh tuyên truyền đậm nét, tạo sức lan tỏa sâu rộng kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh (01/01/1997-01/01/2022); tuyên truyền hiệu quả, nêu bật ý nghĩa các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm trong tháng.

Hồng Yến

 

Các tin đã đưa ngày: