Hội Luật gia tỉnh: Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho các hội viên

25/11/2021

Chiều 25/11, Hội Luật gia tỉnh tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho các hội viên.

Tại lớp tập huấn, các hội viên được hướng dẫn kỹ năng tham gia ý kiến vào văn quy phạm pháp luật; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, tập trung hướng dẫn quá trình góp ý; phương pháp phân tích tài liệu; xây dựng đề cương thẩm định; nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ pháp lý; kỹ năng lắng nghe khi tư vấn. Đồng thời, được thông tin về nội dung cơ bản của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; những việc cần lưu ý khi tuyên truyền, phổ biến luật, trang bị kỹ năng tư vấn pháp luật... Lớp học cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận những tình huống, thực tiễn vướng mắc tại địa phương khi thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham gia ý kiến vào văn quy phạm pháp luật.

Lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức pháp luật cơ bản để các hội viên Hội Luật gia vận dụng hiệu quả, linh hoạt trong quá trình tham gia ý kiến vào văn quy phạm pháp luật cũng như công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cần thiết, giúp các hội viên có thêm kinh nghiệm mới, những kỹ năng thực tế trong công tác này, góp phần vận dụng hiệu quả vào thực tiễn nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham gia ý kiến vào văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới.

Hồng Yến

 

Các tin đã đưa ngày: