Huyện Lập Thạch có 1.638 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp

23/11/2021

Những năm qua, MTTQ huyện Lập Thạch đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau về giống, vốn, vật tư và kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, mở mang ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống, góp phần tăng thu nhập, phát triển kinh tế, tăng số hộ khá, giàu trên toàn huyện.

5 năm qua, toàn huyện có 1.638 lượt hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; trên địa bàn đã xuất hiện nhiều mô hình, nhân tố tiêu biểu như: Mô hình thành long ruột đỏ ở xã Ngọc Mỹ, Vân Trục; mô hình nuôi lợn ở xã Quang Sơn, nuôi cá ở Thái Hòa, Văn Quán, Tiên Lữ; dịch vụ tầu thủy ở xã Sơn Đông…

Song song với phát triển kinh tế, để bảo đảm an sinh xã hội, huyện Lập Thạch đã thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào như: ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. MTTQ và các tổ chức thành viên đã có nhiều chương trình, cách làm sáng tạo để kêu gọi, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người nhiễm chất độc hóa học. Trong 5 năm 2016 – 2021, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong huyện vận động được 2,421 tỷ đồng. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 1,48%;  thu nhập bình quân đầu người  năm 2021 đạt 79 triệu đồng.

Cùng với đó, các hoạt động cứu trợ, nhân đạo thường xuyên được quan tâm. MTTQ các cấp trong huyện đã vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, đóng góp, ủng hộ thiên tai, dịch bệnh, bão lũ được hơn 12 tỷ đồng giúp đỡ  đồng bào các tỉnh miền Trung; ủng hộ hơn 3,9 tỷ đồng cho công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Ngọc Thảo

 

 

Các tin đã đưa ngày: