Hội thảo khoa học về chiến khu Ngọc Thanh được tổ chức vào 25/11 tới

22/11/2021

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng chiến khu Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức Hội thảo “Di tích chiến khu Ngọc Thanh, tỉnh Vĩnh Phúc - Bảo tồn và phát huy giá trị”.

Di tích Chiến khu Ngọc Thanh, còn gọi là chiến khu I thuộc Liên khu Việt Bắc, nằm trên địa phận xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên. Năm 1946, Ngọc Thanh được Trung ương Đảng và Tỉnh ủy Phúc Yên chọn làm chiến khu I. Đóng ở chiến khu gồm các cơ quan đầu não của Trung ương và địa phương như: Kho bạc Nhà nước, Trạm Quân y dược, Kho lương thực, Xưởng quân giới, Ủy ban hành chính kháng chiến tỉnh Phúc Yên, huyện Bình Xuyên và Ủy ban các xã Sơn Lôi, Bá Hiến, Tam Canh (Bình Xuyên) Phúc Thắng, Cao Minh (Kim Anh) cùng nhiều đơn vị bộ đội như Đại đoàn 308, Đại đoàn 312, Trung đoàn 46... Các hoạt động hữu hiệu tại đây đã tạo nên một diện mạo khá hoàn chỉnh về một chiến khu cách mạng, một hình ảnh tiêu biểu của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, anh dũng và tự lực cánh sinh của dân tộc do Đảng ta lãnh đạo. Di tích lịch sử cách mạng chiến khu Ngọc Thanh đã được Bộ Văn hóa, Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1995.

Để chuẩn bị cho Hội thảo, thời gian qua, công tác nghiên cứu, khảo sát thực địa đã được các đơn vị liên quan tích cực triển khai. Các chuyên gia của từng lĩnh vực đã được Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp mời, đặt chủ đề tham luận cụ thể. Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 16 bài tham luận với các nội dung chuyên đề và có sự liên kết chặt chẽ với chủ đề của Hội thảo: Về lịch sử quân sự Việt Nam, về lịch sử địa phương, về giải pháp bảo tồn di tích, bảo vệ di sản văn hóa phi vật và phát triển du lịch.

Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 25/11/2021 tại khu Resort Flamengo Đại Lải. Đây là hội thảo khoa học thực tiễn rất quan trọng nhằm nhận diện tổng thể giá trị lịch sử của chiến khu Ngọc Thanh - căn cứ địa cách mạng thời kỳ kháng chiến chống Pháp; giá trị văn hóa của di sản phi vật thể, di sản thiên nhiên cùng nguồn lực, tiềm năng để bảo vệ và phát triển kinh tế du lịch bền vững.

Mai Văn Trung

 

Các tin đã đưa ngày: