Sông Lô: Hỗ trợ gần 900 triệu đồng cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

16/11/2021

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, huyện Sông Lô đã tiến hành rà soát, thẩm định và hỗ trợ hơn 873 triệu đồng đối với 503 hồ sơ. Trong đó có 9 trẻ thuộc đối tượng F1 đã hoàn thành cách ly y tế tập trung; 83 hộ kinh doanh, 411 lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nhờ có các văn bản hướng dẫn cụ thể nên việc rà soát đối tượng, tiến tới thực hiện chi trả hỗ trợ cho người dân ở huyện Sông Lô cơ bản thuận lợi. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện Sông Lô đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến tinh thần Nghị quyết số 68 để mọi người dân nắm rõ các đối tượng được thụ hưởng; tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo đúng trình tự quy định để được thụ hưởng chính sách, bảo đảm các khoản hỗ trợ đến đúng đối tượng.

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 không chỉ có ý nghĩa thiết thực mà còn rất kịp thời, giúp người dân có điều kiện sớm ổn định cuộc sống trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương.

Hà Trần

 

Các tin đã đưa ngày: