Huyện Tam Đảo sẽ lắp đặt thiết bị luyện tập thể dục thể thao ngoài trời tại 44 địa điểm

16/11/2021

Mới đây, UBND huyện Tam Đảo đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị thể dục thể thao ngoài trời cho trung tâm văn hóa - thể thao của các xã, thị trấ,  khu thể thao ở các thôn, tổ dân phố giai đoạn 2021 - 2025.

Để được tiếp nhận chính sách hỗ trợ mua sắm, lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời, các địa điểm phải bảo đảm đủ diện tích lắp đặt và phù hợp với thực tế.

Theo quy định, Trung tâm văn hóa- thể thao của các xã, thị trấn sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 180 triệu đồng; ngân sách huyện hỗ trợ tối thiểu 36 triệu đồng; ngân sách xã, thị trấn và xã hội hóa hỗ trợ tối thiểu 24 triệu đồng mua sắm, lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao.

Đối với khu thể thao thôn, tổ dân phố, ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 120 triệu đồng; ngân sách huyện hỗ trợ tối thiểu 24 triệu đồng; ngân sách xã, thị trấn và xã hội hóa hỗ trợ tối thiểu 12 triệu đồng.

Chính sách hỗ trợ ưu tiên các xã, thị trấn được chọn xây dựng nông thôn mới nâng cao và thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; các địa phương có phong trào thể dục thể thao phát triển; vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung đông người; các thị trấn mới được nâng cấp, công nhận.

Theo rà soát, hiện nay, trên địa bàn huyện Tam Đảo có 9 trung tâm văn hóa - thể thao xã, thị trấn; 35 khu thể thao thôn, tổ dân phố đủ điều kiện thực hiện hỗ trợ mua sắm, lắp đặt các dụng cụ thể thao ngoài trời.Còn lại 68 khu thể thao thôn, tổ dân phố không đủ diện tích lắp đặt các thiết bị sẽ được hỗ trợ đổ bê tông mặt nền lắp đặt thiết bị thể dục thể thao, diện tích 100m2/1 khu thể thao thôn, tổ dân phố.

Đến năm 2023, huyện Tam Đảo sẽ hoàn thành lắp đặt các loại thiết bị thể dục thể thao ngoài trời tại 44 địa điểm đã được khảo sát tại các địa phương, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Hà Trần

 

Các tin đã đưa ngày: