HĐND huyện Tam Đảo tổ chức kỳ họp thứ tư

26/10/2021

Sáng 26/10, HĐND huyện Tam Đảo khóa III tổ chức kỳ họp thứ tư để giải quyết một số công việc phát sinh đột xuất.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét thông qua các Tờ trình của UBND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 và phân bổ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh năm 2021; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 của huyện Tam Đảo; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 của huyện Tam Đảo; xin ý kiến phân bổ, bổ sung dự toán ngân sách huyện năm 2021 từ nguồn kết dư ngân sách cấp huyện năm 2020.

Theo đó, tổng nguồn vốn dự kiến cho đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện là trên 1.568 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn tập trung theo tiêu chí dự kiến là hơn 687 tỷ đồng; nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất và các nguồn khác là hơn 853 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu hơn 27 tỷ đồng. Tổng nhu cầu đầu tư các dự án mới cho cả giai đoạn 2021-2025 của huyện là 218 công trình. Trong năm 2022, tổng nguồn vốn đầu tư công dự kiến là 255 tỷ đồng, tổng số dự án có như cầu dự kiến đầu tư trong năm 2022 là 90 công trình, dự án.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, HĐND huyện đã thống nhất thông qua các Nghị quyết về: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 và phân bổ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh năm 2021; Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 -2025 của huyện Tam Đảo; về phân bổ, bổ sung dự toán ngân sách huyện năm 2021 từ nguồn kết dư ngân sách cấp huyện năm 2020.

Hải Yến

Các tin đã đưa ngày: