Hội Cựu chiến binh huyện Tam Đảo quản lý hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

26/10/2021

Hội Cựu chiến binh huyện Tam Đảo hiện có hơn 4.200 hội viên, trong đó, 39% hội viên là người dân tộc thiểu số. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, những năm qua, Hội đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ hội viên vay vốn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay.  

Nhiều hội viên thu nhập cao từ trồng trà hoa vàng

Đến nay, Hội có 50 tổ vay vốn tiết kiệm với trên 1.700 hội viên vay vốn, tổng dư nợ hơn 90 tỷ đồng. Để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, không để thất thoát vốn vay và sử dụng không đúng mục đích, kém hiệu quả, Hội đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng chính sách xã hội huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra hằng năm, thường xuyên nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; 3 tháng một lần, tiến hành kiểm tra từ 30-40% số hộ vay của 100% tổ vay vốn, nhất là các hộ khó khăn trong việc trả nợ ngân hàng. Cách làm vừa có tính thuyết phục, động viên vừa có tính răn đe đã góp phần bảo toàn hiệu quả nguồn vốn, sử dụng đúng mục đích và góp phần thiết thực giảm hộ nghèo của hội trong 5 năm qua. Tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm từ 3,3% năm 2016 xuống còn 0,7% năm 2020; tỷ lệ hộ khá, giàu tăng từ 42% năm 2016 lên 50% năm 2020.

Nhiều hội viên đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần quan trọng nâng cao thu nhập cho gia đình và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong đó, có một số mô hình tiêu biểu như: Trồng và sản xuất trà hoa vàng, gỗ sưa ở xã Tam Quan; mô hình trồng ba kích, cà gai leo ở Đạo Trù, Đại Đình; nuôi bò sữa, trồng na ở Bồ Lý; nuôi chim bồ câu ở thị trấn Hợp Châu, xã Minh Quang; trồng và sản xuất rau su su ở Hồ Sơn…


Hồng Yến

 

Các tin đã đưa ngày: