Khai mạc kỳ họp thứ Ba HĐND huyện Sông Lô

22/10/2021

Sáng 22/10, HĐND huyện Sông Lô khai mạc kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) bàn và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Kỳ họp xem xét, thông qua báo cáo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất huyện Sông Lô; báo cáo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021; thông qua dự thảo nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công; điều chỉnh quy hoạch đất và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng.

Tại kỳ họp, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; tiến hành miễn nhiệm và bầu chức danh Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đức Hiền

 

Các tin đã đưa ngày: