Cải cách thủ tục hành chính ở phường Trưng Nhị

21/10/2021

Rà soát, cập nhập thường xuyên và niêm yết công khai các thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu công việc… là những giải pháp phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên triển khai để cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Chúng tôi có mặt ở UBND phường Trưng Nhị đầu giờ buổi chiều vào ngày làm việc cuối cùng của tuần, mặc dù mới 13 giờ 30 phút song cán bộ, công chức phường đều có mặt đầy đủ, ngồi làm việc nghiêm túc. Chị Phan Thị Thúy Hằng, cán bộ làm việc tại bộ phận “một cửa” phụ trách lĩnh vực tư pháp - hộ tịch phường Trưng Nhị cho biết: “Trưng Nhị là địa bàn kinh tế xã hội phát triển, người dân đa phần đều bận rộn với công việc nên thường tranh thủ đến trụ sở UBND phường vào đầu giờ làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều để làm các thủ tục hành chính. Chúng tôi luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để tổ chức, cá nhân đến giao dịch, tránh việc phải đi lại nhiều lần gây bức xúc cho người dân.”

Xác định cải cách hành chính sẽ làm cho bộ máy hoạt động hiệu quả, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, cấp ủy, chính quyền phường Trưng Nhị đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính. Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, UBND phường đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin. Đến nay, 100% cán bộ, công chức của phường sử dụng máy tính kết nối internet, máy in và được cấp tài khoản hộp thư điện tử công vụ phục vụ công việc. UBND phường áp dụng hiệu quả hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tích hợp chữ ký số, bảo đảm kết nối liên thông các cấp. Việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện trên hệ thống “Một cửa điện tử” tích hợp Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

 Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các thủ tục hành chính, phường đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; tích cực đổi mới tác phong, thái độ khi giao tiếp, làm việc với công dân; công khai số điện thoại của lãnh đạo và tổ chức đối thoại với người dân để tiếp thu những thông tin phản ánh từ các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng và HĐND phường tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính ở các bộ phận để xử lý và uốn nắn kịp thời những thiếu sót.

Từ đầu năm 2021 đến nay, bộ phận “một cửa” của phường đã tiếp nhận gần 3.800 hồ sơ. 100% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn; mức độ hài lòng của người dân đạt 100%; không phát sinh khiếu nại, khiếu kiện.

Thanh Huyền

Các tin đã đưa ngày: