Lập Thạch phát huy vai trò người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số trong giữ gìn, tăng cường đoàn kết ở cộng đồng dân cư

14/10/2021

Những năm qua cùng với việc vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lập Thạch đã tích cực phát huy vai trò trong việc giữ gìn, tăng cường đoàn kết ở cộng đồng dân cư. Hiện trên địa bàn huyện có 13 dân tộc anh em cùng chung sống gồm: Cao Lan, Dao, Sán Dìu, Tày, Mường, Thái, Nùng ….sống xen kẽ ở hầu hết các xã trong huyện, trong đó nhiều nhất là dân tộc Sán Dìu ( hơn 800 hộ với 1.518 nhân khẩu).

Hiện huyện Lập Thạch có 3 đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được bầu chọn. Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín là những người tiêu biểu được cộng đồng các dân tộc nơi sinh sống suy tôn bởi họ có ảnh hưởng lớn trong dòng họ, thôn, bản, hiểu rõ về văn hóa truyền thống, phong tục tập quán của dân tộc mình, có kiến thức, nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, đời sống và kỹ năng thuyết phục để quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số, được đồng bào tin tưởng, tín nhiệm, nghe và làm theo. Không chỉ có ảnh hưởng trong cộng đồng dân tộc, người có uy tín có mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể quần chúng ở địa phương.

Phát huy vai trò của mình, thời gian qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lập Thạch luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đồng thời, là hạt nhân, nêu gương sáng, đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống, tích cực tham gia hưởng ứng và tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, người uy tín có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, củng cố, tăng cường đoàn kết ở cộng đồng dân cư, đề cao cảnh giác, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thông qua các hoạt động như tuyên truyền, giải thích, vận động đồng bào đề cao cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động; tham gia vận động quần chúng thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư", ông Diệp Văn Vạn - người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Bắc Sơn, xã Bắc Bình đã tích cực vận động đồng bào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tham gia các phong trào thôn, xã phát động. Cùng với đó, ông Vạn đã tích cực vận động nhân dân trong thôn đề cao cảnh giác, giữ gìn an ninh trật tự và tăng cường đoàn kết ở cộng đồng.

Cũng giống như ông Diệp Văn Vạn, ông Lưu Văn Bế, ông Diệp Văn Tuấn xã Quang Sơn, bằng kinh nghiệm, uy tín của mình đã chủ động tham gia giải quyết kịp thời những mâu thuẫn từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, giữ vững bình yên nơi thôn xóm.

Để tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trung tâm đoàn kết trong cộng đồng dân cư của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Lập Thạch tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số  trong xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đồng thời, tăng cường phổ biến cho người có uy tín chủ trương, chính sách của Đảng, phát luật của Nhà nước, nhất là chủ trương, chính sách liên quan đến dân tộc, tôn giáo….

Ngọc Thảo

 

Các tin đã đưa ngày: