Vĩnh Tường kiên quyết xử lý các vi phạm về đất đai

11/10/2021

Từ đầu năm đến nay, huyện Vĩnh Tường đã tập trung nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các tồn tại trong quản lý, vi phạm đất đai. Tuy nhiên, để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu cam kết với BTV Tỉnh ủy và Kế hoạch 54 của UBND tỉnh, những tháng cuối năm, địa phương vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

UBND huyện yêu cầu các địa phương có  kế hoạch xử lý dứt điểm đối với
từng trường hợp vi phạm bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao

Theo đó, để hoàn thành mục tiêu không để phát sinh vi phạm mới, xử lý xong 824 vụ tồn đọng và xử lý hình sự 1 vụ vi phạm đất đai trong năm 2021, ngay từ đầu năm, UBND huyện Vĩnh Tường đã giao chỉ tiêu, yêu cầu 28/28 xã, thị trấn xây dựng kế hoạch xử lý vi phạm Luật Đất đai năm 2021; phân công lãnh đạo UBND huyện trực tiếp phụ trách từng địa bàn để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, đặc biệt là xử lý nghiêm các cán bộ tiếp tay, né tránh, bỏ mặc sai phạm hoặc xử lý kiểu chỉ mang tính hình thức, làm cho đạt chỉ tiêu. Cùng với đó, yêu cầu các địa phương tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể về thực trạng vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn; phân loại rõ từng loại vi phạm theo từng thời điểm cụ thể để đề xuất biện pháp tháo gỡ, giải quyết phù hợp; xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể giải quyết các vụ việc cụ thể theo từng năm; chỉ đạo kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm không chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, không tự nguyện tháo dỡ, di dời trả lại hiện trạng trước khi vi phạm…

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND huyện, việc giải quyết những tồn tại, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn chưa đạt kết quả như mong muốn. 9 tháng đầu năm 2021, toàn huyện vẫn để xảy ra 110 trường hợp vi phạm Luật Đất đai mới phát sinh tại 22 xã, thị trấn, trong đó, đã xử lý được 86/110 trường hợp, còn lại 24 trường hợp chưa xử lý hoặc đã xử lý nhưng vẫn cố tình tái vi phạm tại 4 xã: Tân Tiến, Thượng Trưng, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thịnh. Đối với 824 vụ việc tồn tại về quản lý, vi phạm đất đai được giao xử lý theo Kế hoạch 54 của UBND tỉnh, mới giải quyết xong 429 trường hợp, đạt 52,1% chỉ tiêu được giao năm 2021.

Nguyên nhân chủ yếu khiến công tác xử lý vi phạm đất đai tại Vĩnh Tường gặp nhiều khó khăn là do nguồn nhân lực tại các địa phương phải tập trung cao độ vào công tác phòng chống dịch Covid-19 khiến việc giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các trường hợp vi phạm mới chưa được kịp thời, việc giải quyết các tồn tại, vi phạm cũ chưa được quan tâm đúng mức. Số trường hợp vi phạm cần xử lý lớn nhưng vi phạm diễn ra đã lâu, nguồn gốc đất phức tạp, hồ sơ về đất đai và hồ sơ về công tác xử lý vi phạm trước đây bị thất lạc hoặc được lưu giữ, bàn giao không đầy đủ qua các thời kỳ dẫn đến quá trình xác định hành vi vi phạm, thiết lập hồ sơ gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, phần lớn các trường hợp vi phạm đã sử dụng ổn định về đất đai và công trình vi phạm từ nhiều năm nay khiến kinh phí cưỡng chế, tháo dỡ, buộc khắc phục hậu quả lớn, gây khó khăn trong việc xử lý. 

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã cam kết, UBND huyện Vĩnh Tường đang tập trung chỉ đạo các ban, ngành phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát, phân loại, tổng hợp đầy đủ, chính xác các trường hợp vi phạm đang tồn tại trong quản lý, sử dụng đất trên địa bàn, có  kế hoạch xử lý đối với từng trường hợp cụ thể. Riêng các xã có số vi phạm tồn tại lớn cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trong 2 năm 2020 - 2021, đề xuất phương án tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định. UBND huyện cũng đã tham mưu Huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn quán triệt, triển khai Nghị quyết chuyên đề về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các tồn tại vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai; giao các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy tăng cường đi cơ sở nắm tình hình, đôn đốc, chỉ đạo xử lý dứt điểm, kịp thời các trường hợp tồn tại và kiềm chế vi phạm đất đai mới phát sinh. 

Bích Phượng

 

Các tin đã đưa ngày: