Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang huyện Tam Đảo vững mạnh toàn diện

08/10/2021

Những năm qua, Đảng ủy Quân sự huyện Tam Đảo tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tá Nguyễn Trọng Tuấn, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự huyện Tam Đảo cho biết: Đảng bộ Quân sự huyện có 3 chi bộ trực thuộc gồm Chi bộ Tham mưu, Chính trị và Hậu cần – Kỹ thuật với tổng số 37 đảng viên.  Đảng ủy Quân sự huyện xác định lấy xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng làm cơ sở, là vấn đề then chốt, nhân tố quyết định, bảo đảm cho lực lượng vũ trang thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn, đặc biệt là trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác xây dựng lực lượng vũ trang, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai, lụt bão, cháy rừng, đặc biệt là phát huy vai trò xung kích cùng lực lượng công an, y tế trong nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương phòng chống dịch bệnh, giữ “vùng xanh” trên địa bàn huyện Tam Đảo.

Giao ban triển khai hoạt động công tác của Ban Chính trị

Để xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức, Đảng ủy quân sự huyện thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, vận dụng sáng tạo và cụ thể hóa vào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang huyện; duy trì tốt nề nếp sinh hoạt theo quy chế; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tính chiến đấu, đấu tranh tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất. Công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng bộ quân sự trong sạch vững mạnh; hoàn thành 100% chương trình kế hoạch giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật; bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác huấn luyện, luyện tập, diễn tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng lực lượng vũ trang huyện. Chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý và kỹ năng huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, bảo đảm 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, có trên 75% khá, giỏi. Chủ động củng cố hệ thống thao trường, bãi tập, bổ sung đầy đủ cơ sở vật chất, giáo án, bài giảng huấn luyện. Xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức huấn luyện nghiêm túc, thường xuyên có sự kiểm tra, đánh giá nhận xét rút kinh nghiệm kịp thời. Chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng cao, lực lượng thường trực quân số đạt 98,6 %, kết quả 100% đạt yêu cầu, 82,63% khá, giỏi; dân quân tự vệ quân số trung bình đạt 95,5%, kết quả 100 % đạt yêu cầu, trong đó 76,5 % đạt khá, giỏi; huy động tập trung huấn luyện dự bị động viên đúng chỉ tiêu được giao, kết quả 100 % đạt yêu cầu, trong đó 76,8 % đạt khá, giỏi.

Dân quân xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo huấn luyện nội dung  bắn súng tiểu liên AK

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, với mục tiêu xây dựng lực lượng vũ trang huyện Tam Đảo vững mạnh toàn diện, Đảng ủy quân sự huyện Tam Đảo tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, kết hợp với thực hiện có hiệu quả Đề án phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục lãnh đạo xây dựng lực lượng thường trực theo hướng "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ theo phương châm vững mạnh, rộng khắp, chú trọng nâng cao chất lượng, trình độ và khả năng hoạt động chiến đấu phòng thủ ở cơ sở. Tổ chức huấn luyện cho các lực lượng đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát phương án tác chiến, lấy thực hành là chính, không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiếu đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 5 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tạo bước phát triển đồng đều, vững chắc. Tích cực phát huy sáng kiến, ứng dụng các đề tài và công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kỹ thuật.

Đức Hiền

 

Các tin đã đưa ngày: