Huyện ủy Lập Thạch tổng kết 5 năm xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh

07/10/2021

Sáng 7/10, Huyện ủy Lập Thạch tổ chức tổng kết 5 năm xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh giai đoạn 2015-2020 và thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 20 năm thực hiện NQ số 13 của BCH TW (khóa IX). 

Các tập thể có thành tích xuất sắc được Huyện ủy Lập Thạch tặng Giấy khen

5 năm qua, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị đạt được những kết quả quan trọng: công tác xây dựng Đảng được tăng cường trên cả các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ. Kinh tế - xã hội có bước phát triển khá, quốc phòng - an ninh được giữ vững; tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được chú trọng và thực hiện có hiệu quả; hoạt động dân vận được quan tâm, dân chủ ở cơ sở được mở rộng và phát huy. Cấp uỷ và các tổ chức Đảng đã thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, quy chế làm việc, giữ vững khối đoàn kết thống nhất góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đã được cấp ủy các cấp, tập trung lãnh chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, nhất là đối với đảng bộ các xã, thị trấn tạo được nhiều chuyển biến rõ nét về nhận thức cũng như kết quả tổ chức thực hiện.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Hằng năm, có 100% tổ chức đảng và 90-95% cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ được thực hiện bài bản, đúng nguyên tắc, quy trình, đảm bảo khách quan, dân chủ. Công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy quan tâm. Trong 5 năm đã kết nạp 1.175 đảng viên; hằng năm, có trên 94% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 5 năm qua, huyện đã hợp nhất các đơn vị cùng chức năng, nhiệm vụ để tinh giản đầu mối, giảm số lượng lãnh đạo, người làm việc. Toàn huyện đã giảm 3 đầu mối cấp huyện; giảm 25 thôn, tổ dân phố; giảm 2 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 3 trường THPT; giảm 1.834 cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn.

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, kinh tế tập thể của huyện Lập Thạch đã có những chuyển biến tích cực. Toàn huyện hiện có 60 hợp tác xã, trong đó có 26 hợp tác xã đang hoạt động. Doanh thu bình quân năm 2020 đạt 1,500 tỷ đồng/hợp tác xã/năm; lãi bình quân đạt trên 536 triệu đồng/hợp tác xã/năm, tăng 300 triệu đồng/hợp tác xã so với năm 2011; thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong hợp tác xã đạt 30 triệu đồng/năm, tăng 19 triệu đồng so với năm 2011. Tổng số thành viên trong hợp tác xã ước đến 31/12/2020 có 780 người, số lao động thường xuyên là 1.120 người.

Nhằm khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng xây dựng chi, đảng bộ vững mạnh và tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13 của BCH Trung ương khóa 9, thời gian tới, Huyện ủy Lập Thạch yêu cầu các cấp ủy và người đứng đầu cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nhìn thẳng vào những khuyết điểm, hạn chế của đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch hành động, triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp về đổi mới phương thức lãnh đạo, tiếp tục xây dựng tổ chức đảng thực sự trong sạch vững mạnh.

Nhân dịp này, Huyện ủy Lập Thạch đã khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng chi, đảng bộ 5 năm 2015-2020.

Ngọc Thảo

 

Các tin đã đưa ngày: