Bình Xuyên nâng cao chất lượng cải cách hành chính

07/10/2021

Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tạo bước đột phá phát triển kinh tế - xã hội, huyện Bình Xuyên đã và đang tập trung thực hiện cải cách hành chính đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Có mặt tại UBND thị trấn Thanh Lãng đầu buổi chiều cuối tháng 9, tận mắt chứng kiến không khí làm việc nghiêm túc, sự nhiệt tình, tận tâm hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục hành chính của cán bộ một cửa, chúng tôi hiểu rõ hơn về nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hiệu quả.

Phấn khởi cầm kết quả có dấu đỏ chưa ráo mực, chị Lưu Thị Vinh, dân phố Đầu Làng cho biết: “Đến bộ phận “một cửa” của thị trấn để chứng thực hồ sơ, tôi được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo các trình tự thủ tục cần thực hiện. Đặc biệt, các thủ tục được giải quyết nhanh, gọn, không phải chờ lâu, đi lại nhiều như trước. Tôi thấy rất hài lòng.”


Công chức thị trấn Thanh Lãng hướng dẫn công dân hoàn thiện các các thủ tục hành chính 

 

Để nâng cao chất lượng cải cách hành chính, ông Nguyễn Hữu Bảy, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Lãng chia sẻ: "Những năm qua, thị trấn Thanh Lãng đã không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường tuyên truyền; niêm yết công khai thủ tục hành chính, quyền hạn, nghĩa vụ của công dân và nhiệm vụ, chức trách của cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ một cửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phầm mềm quản lý văn bản và thư điện tử công vụ trong quản lý, điều hành. Đặc biệt, chính quyền xã thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân, dư luận xã hội từ việc làm được và chưa làm được để kịp thời khắc phục những tồn tại trong quá trình xử lý công việc; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và công khai tài chính công theo tháng, quý. Đồng thời, tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất và bố trí nhân lực có đủ năng lực, trình độ, trách nhiệm cao cho bộ phận một cửa. Hiện 100% cán bộ, công chức xã có trình độ từ cao đẳng chuyên nghiệp trở lên, trong đó tại bộ phận một cửa, cán bộ, công chức đều đạt trình độ đại học và trung cấp lý luận chính trị. Riêng 9 tháng đầu năm 2021, cùng với ban hành 1.463 văn bản đi, tiếp nhận 4.841 văn bản đến, địa phương đã giải quyết đúng và trước hạn 1.555/1.568 hồ sơ đã tiếp nhận, chiếm trên 95%."

Xác định cải cách hành chính là khâu quan trọng nhằm hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử và từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các thủ tục hành chính công trên địa bàn, những năm qua, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính, sử dụng các tiện ích trên cổng dịch vụ công quốc gia, tỉnh, huyện Bình Xuyên chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính hằng năm, giai đoạn; kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, tồn tại trong công tác cải cách hành chính tại mỗi địa phương. Đồng thời, thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ và cải cách hành chính; chú trọng công tác rà soát, kiểm soát các thủ tục, danh mục thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật.

Để bảo đảm tính công khai, minh bạch, nhanh chóng và kịp thời, huyện cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp thông qua việc áp dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các xã, thị trấn. Đặc biệt, đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, huyện đã số hóa hàng nghìn văn bản đến, đi để lưu trữ, chuyển tải qua môi trường mạng; triển khai thực hiện chữ ký số, “phòng họp không giấy”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; quan tâm đầu tư hệ thống máy tính có kết nối Internet để thực hiện nhận, gửi văn bản, họp thông qua hệ thống phần mềm, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tại bộ phận “một cửa” cấp huyện, cấp xã đều có hòm thư góp ý, số điện thoại đường dây nóng; tổ chức, cá nhân có kiến nghị, phản ánh về giải quyết thủ tục hành chính gửi qua hòm thư góp ý, đường dây nóng hoặc trao đổi trực tiếp với lãnh đạo, công chức chuyên môn của đơn vị. Các phản ánh, kiến nghị được các cơ quan xử lý kịp thời, đúng quy định.

Hiện toàn huyện có 100% máy tính kết nối internet để thực hiện việc tiếp nhận và gửi văn bản qua phần mềm quản lý văn bản của tỉnh; 100% bộ phận một cửa trên địa bàn huyện đã thực hiện phần mềm dùng chung của tỉnh; tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử đạt trên 95%.

Từ ngày 1/1 đến hết ngày 10/9/2021, cùng với ban hành hơn 8.280 văn bản hành chính, quyết định, kế hoạch, báo cáo, toàn huyện tiếp nhận hơn 5.870 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó, đã giải quyết hơn 5.700 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn đạt trên 87%.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, thời gian tới, huyện Bình Xuyên đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 30c của Chính phủ, các văn bản của Trung ương, tỉnh về cải cách hành chính. Tập trung thực hiện tốt việc giải quyết, tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa; đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, loại bỏ các thủ tục rườm rà và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Cùng với đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ và cải cách hành chính; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tại địa phương đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nhất là triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính của các địa phương, trong đó, đặc biệt coi trọng sự tận tụy phục vụ chuyên môn, đạo đức công vụ của công chức Nhà nước với quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

Lê Duyên

 

Các tin đã đưa ngày: