Tam Đảo phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm

24/09/2021

Ngày 24/9/2021 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tam Đảo khóa IV,  nhiệm kỳ 2020 2025 tổ chức hội nghị lần thứ IX, đánh giá tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 3 tháng cuối năm 2021; đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể; chủ trương kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

 9 tháng năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tam Đảo đã lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhất là thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất, thu ngân sách nhà nước; không để dịch bệnh covid -19 phát sinh trên địa bàn; công tác phát triển Đảng cơ bản đạt chỉ tiêu của cả năm; hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được quan tâm chăm lo và ổn định. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cơ bản đã bám sát các quy định của pháp luật, nghị quyết của đại hội đảng các cấp, khả năng cân đối vốn của địa phương và tình hình thực tiễn tại địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Huy Vĩnh ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tam Đảo đã đạt được, đặc biệt là giữ vững vùng xanh trong phòng chống dịch Covid-19.  Đồng chí đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục tập trung cao độ hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm cũng như cả năm 2021, đặc biệt là các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã cam kết với Ban thường vụ Tỉnh ủy năm 2021. Tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa IV về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong phát triển kinh tế xã hội, cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế khi dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhất là thủ tục hành chính; tạo môi trường thông thoáng trong giải quyết hành chính giúp doanh nghiệp và người dân thực hiện đầu tư được tốt hơn; nỗ lực phòng chống dịch bệnh Covid-19 giữ vững vùng xanh để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội.

Hải Yến