Công tác khuyến học ở Tam Dương: Hàng nghìn học sinh được hỗ trợ, khen thưởng

23/09/2021

Những năm qua, hoạt động khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện Tam Dương có bước phát triển mạnh mẽ, hỗ trợ tích cực thực hiện mục tiêu  nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Hội Khuyến học huyện Tam Dương hiện có 31.482 hội viên, chiếm 26,34% dân số. Với chủ trương “Phát triển số lượng phải đi đôi với việc ổn định và nâng dần chất lượng hoạt động”, thời gian qua, Hội Khuyến học huyện Tam Dương không chỉ chú trọng mở rộng mạng lưới tổ chức hội mà còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tiêu chuẩn các mô hình học tập; rà soát, phát hiện các học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời.

Cùng với việc mở rộng đối tượng phục vụ, nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học huyện Tam Dương cũng chú trọng đổi mới nội dung hoạt động; khuyến khích học sinh học giỏi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện đạo đức, tích cực tham gia hoạt động xã hội; khuyến khích công chức, viên chức và người lao động học tập, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất lao động…

Công tác xây dựng quỹ hội được triển khai hiệu quả. Toàn huyện hiện có 12/13 xã có số dư quỹ khuyến học trên 100 triệu đồng; nhiều gia đình, dòng họ có quỹ khuyến học lên đến trên 50 triệu đồng. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm có đóng góp lớn và thường xuyên cho quỹ khuyến học như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Công an huyện, Hội đồng hương Tam Dương tại Hà Nội…

Từ nguồn quỹ khuyến học, hằng năm, có hàng nghìn học sinh giỏi, người lao động giỏi đã được các cấp hội khen thưởng. Đặc biệt, 100% học sinh là con hộ nghèo trên địa bàn được trợ cấp vào dịp khai giảng năm học mới. 5 năm qua, toàn huyện có 1.868 học sinh nghèo được hỗ trợ; hơn 300 học sinh phổ thông, con gia đình chính sách, trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật được hội cũng các tổ chức, cá nhân nhận tặng quà trong các dịp lễ, tết. Hội cũng đã trao thưởng cho hơn 3.000 học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng  trong cả nước.

Phong trào học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng được Hội Khuyến học huyện Tam Dương đẩy mạnh với các kế hoạch và bước đi cụ thể. Qua khảo sát, đánh giá toàn huyện có gần 94% gia đình học tập,  gần 86% dòng họ học tập, hơn 86% thôn dân cư là cộng đồng học tập, 100% cơ quan, đơn vị là đơn vị học tập. 

Phương Thảo

 

 

Các tin đã đưa ngày: