Phát huy vai trò cầu nối giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với tổ chức, công dân

15/09/2021

Với vai trò, tác động của ngành Thông tin - Truyền thông đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tận dụng các thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và công cuộc chuyển đổi số quốc gia, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân và hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với tổ chức, công dân chuyển dần từ đối thoại trực tiếp sang hình thức trực tuyến.

Hằng tháng, tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức, các vấn đề dư luận quan tâm, vấn đề nổi cộm đều được cung cấp thông tin để các cơ quan báo chí nắm bắt, phục vụ tuyên truyền, định hướng dư luận. Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân; là diễn đàn trao đổi giữa cấp ủy, chính quyền với mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Sở đã chỉ đạo Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh, hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa, nội dung, các nguyên tắc đối thoại, tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân; chỉ đạo tuyên truyền, đăng tải thông tin về lịch tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, kết quả tiếp công dân hằng tháng, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND tỉnh trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh. Giai đoạn 2016 - 2020, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh và trang thông tin điện tử các cơ quan nhà nước trên địa bàn đã công bố công khai và lấy ý kiến nhân dân đối với hàng trăm dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách lớn về phát triển kinh tế - xã hội, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, dự toán ngân sách nhà nước, quyết định thu hồi đất, đấu giá đất, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Hệ thống tiếp nhận kiến nghị của tổ chức, cá nhân được đăng tải trên trang chủ Cổng TTGTĐT, thuận tiện

cho người dân truy cập, phản ánh

Nhằm thực hiện tốt việc cung cấp thông tin cho báo chí, Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; tổ chức tập huấn thực hiện quy chế cho lãnh đạo, người phát ngôn các cơ quan nhà nước trên địa bàn. Đồng thời, chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phối hợp triển khai phần mềm một cửa, một cửa liên thông hiện đại, Cổng dịch vụ công của tỉnh; đôn đốc các ngành, cơ quan nhà nước tăng cường cung cấp, triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4.

Thực hiện Quy chế của UBND tỉnh về phối hợp giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân, qua hệ thống đường dây nóng, Sở đã tiếp nhận 6 phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến lĩnh vực quản lý; các  kiến nghị này đã được Sở trả lời thỏa đáng, bảo đảm về nội dung và thời gian quy định. Công tác tiếp công dân được thực hiện đúng theo quy định, Sở đã tiếp nhận 16 đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh trực tiếp, các đơn, thư đều được giải quyết kịp thời.

Tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân và hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chính sách về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công mức độ 4 trên địa bàn tỉnh; chủ động về hạ tầng, phần mềm, thiết bị phục vụ hoạt động đối thoại trực tuyến trong điều kiện cần thiết, nhất là trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh Covid - 19. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống đài truyền thanh cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa, các chủ trương, chính sách của Đảng về phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chủ động đi sâu, nắm chắc tình hình trong nhân dân, những vấn đề bức xúc, phức tạp nổi lên để phản ánh đến các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết. 

Đức Hiền

           

 

 

Các tin đã đưa ngày: