Yên Lạc cải thiện môi trường đầu tư để thu hút nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội

14/09/2021

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, huyện Yên Lạc đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng tiết giảm về thời gian và đơn giản về thủ tục, góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới và thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với nghiêm túc thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hai cấp huyện và xã, Yên Lạc đã cắt giảm từ 30 - 35% thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư công so với quy định. Các thủ tục hành chính về đất đai được huyện rút ngắn từ 30 ngày theo quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP xuống còn 18 ngày làm việc với thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; rút ngắn thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản trên đất theo quy định từ 20 ngày làm việc xuống còn 15 ngày; giải quyết thủ tục đăng ký thế chấp và xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất chỉ trong 3 ngày làm việc.

Công tác cải cách hành chính về thuế cũng được huyện triển khai tích cực. Không chỉ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính thuế thông qua Internet và nộp thuế điện tử trên địa bàn đạt 100%, huyện còn cắt giảm nhiều tủ tục, giấy tờ và thời gian thực hiện như: thực hiện cắt giảm số lần khai thế giá trị gia tăng từ kê khai theo tháng xuống kê khai theo quý; bãi bỏ bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra trong hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng; cắt giảm thời gian kiểm tra trước hoàn thuế giá trị gia tăng tại trụ sở người nộp thuế từ 60 ngày làm việc xuống còn 40 ngày làm việc; cắt giảm thủ tục hành chính để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước từ 537 giờ/năm xuống còn dưới 115 giờ/năm.

Đẩy mạnh xây dựng và vận hành chính quyền điện tử, ngoài việc sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn thời gian qua đã thiết lập và vận hành có hiệu quả đường dây tiếp nhận thông tin, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp phản ánh về chính sách, thủ tục hành chính và thái độ thực thi công vụ. Toàn huyện đã triển khai được 290 dịch vụ công cấp huyện, 100 dịch vụ công cấp xã, trong đó có 46 dịch vụ công cấp huyện và 32 dịch vụ công cấp xã ở mức độ 3, 4. Trong quá trình triển khai thực hiện, các dịch vụ công này đã giúp cho người dân và doanh nghiệp khi giao dịch về thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước đã đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, tiết kiệm được nhiều thời gian và kinh phí.

Để cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, huyện tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại; thực hiện công khai các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chung. Đồng thời, ưu tiên đầu tư các tuyến đường giao thông trọng điểm để tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn. Bên cạnh đó, huyện chú trọng giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch cho các dự án được sớm triển khai. Hiện huyện đang tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Cụm Công nghiệp Minh Phương và Cụm Công nghiệp Đồng Văn để bàn giao cho các chủ đầu tư triển khai dự án.

Với những nỗ lực để luôn đứng trong tốp đầu các huyện, thành phố về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính và với những chính sách, giải pháp hiệu quả, huyện Yên Lạc đã cải thiện một bước môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện bình quân trong 5 năm qua đạt 8,4%/năm, trong đó, giá trị sản suất công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 12,5%/năm. Hiện nay, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng của huyện đã chiếm trên 59%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 55 triệu đồng/người/năm.

Trần Biển

 

Các tin đã đưa ngày: