Phụ nữ xã Thái Hòa tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

10/09/2021

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của địa phương, Hội Phụ nữ xã Thái Hòa, huyện lập Thạch đã đẩy mạnh tuyên truyền, giúp hội viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình, đồng thời, gắn các tiêu chí của chương trình với các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ công tác trọng tâm của hội. Mỗi chi hội đều đăng ký cam kết phần việc do phụ nữ đảm nhận phù hợp với tình hình thực tế địa phương như: phát triển kinh tế, làm giàu tại quê hương; bảo vệ môi trường sống; tham gia bảo hiểm y tế; xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội…

Thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", Hội đã thành lập và ra mắt mô hình “Nói không với rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon và xử lý rác thải tại hộ gia đình” và ra mắt câu lạc bộ “Thùng rác yêu thương”. Qua đó để tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ sử dụng làn đi chợ, hạn chế sử dụng rác thải nhựa, đặc biệt là túi nilon trong đời sống sinh hoạt để giảm thiểu tình trạng rác thải gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, Hội đã triển khai xây dựng 12 tuyến đường hoa phụ nữ có chiều dài hàng chục km/tuyến. Mỗi tuyến đường hoa đều được chị em phụ nữ chăm sóc cẩn thận, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch-đẹp.

Một trong những phương cách được Hội phụ nữ xã Thái Hòa triển khai thực hiện có hiệu quả đó là lồng ghép giữa công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường nông thôn. Theo đó,  Hội đã vận động cán bộ, hội viên giúp đỡ 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ; phối hợp với các ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp huyện cho vay hơn 36 tỷ đồng giúp 200 hộ hội viên phát triển kinh tế, vận động 250 hộ chăn nuôi trên địa bàn xã xây dựng hầm bioga xử lý chất thải. Năm 2020, Hội phụ nữ xã Thái Hòa đã tham gia vận động nhân dân xây dựng, cải tạo 14 km cống rãnh nước thải khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Ngọc Thảo 

Các tin đã đưa ngày: