Minh Quang nỗ lực cán đích nông thôn mới nâng cao

08/09/2021

Xây dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có kết thúc. Từ ý nghĩa đó, sau khi về đích nông thôn mới năm 2015, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Là xã miền núi với hơn 55% dân số là người dân tộc Sán Dìu, điều kiện phát triển kinh tế hạn chế nên khi xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Minh Quang gặp không ít khó khăn, nhất là nguồn kinh phí. Bởi để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao cần nguồn lực khá lớn trong khi nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên và nguồn lực huy động trong nhân dân còn thấp.

Ông Trần Văn Tương, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Quang cho biết: Để khắc phục  khó khăn, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, cuối năm 2019, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết, lựa chọn thôn Chùa Vàng làm điểm xây dựng thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Xã kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Giao UBND xã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc việc xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tổ chức rà soát, đánh giá từng tiêu chí để xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết triển khai; phát huy quy chế dân chủ theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng". Nhờ đó, trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Minh Quang đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Nhiều cán bộ, đảng viên đã gương mẫu hiến đất, ngày công lao động và đóng góp tiền của xây dựng nông thôn mới để người dân noi theo.

Xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu quan trọng hàng đầu, là “đòn bẩy” để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể ký kết ủy thác, tín chấp để người dân có vốn phát triển sản xuất; tạo mọi điều kiện thuận lợi để bà con mở rộng các mô hình chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại. Đến nay, toàn xã có hàng chục trang trại, gia trại, trong đó có 10 trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn đem lại thu nhập cao.  Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, xã khuyến khích người dân phát triển các ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; tuyên truyền vận động người dân tích cực học nghề và đi xuất khẩu lao động.

Với những giải pháp tích cực, sau gần 2 năm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Minh Quang đã đạt 20/29 chỉ tiêu, 2/5 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Riêng thôn Chùa Vàng đã cơ bản hoàn thành 9 tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế ngày càng được đẩy mạnh. Đến nay, 100% đường trục thôn, ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo người dân đi lại thuận tiện, an toàn, cảnh quan môi trường được đảm bảo. Xã đã xây dựng được một số tuyến đường kiểu mẫu, có bồn hoa, cây xanh và hệ thống điện chiếu sáng; duy trì thường xuyên việc trồng, chăm sóc hoa và vệ sinh giao thông nông thôn. Các trường học đã đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay; trạm y tế được quan tâm đầu tư nâng cấp, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 44 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%.

Quyết tâm hoàn thành 9 chỉ tiêu trong 3 tiêu chí còn lại để cán đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2022, xã Minh Quang đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công lao động và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn vốn hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao; tăng cường giám sát, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thuộc tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội...

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Trần Văn Tương, hiện nay, tỉnh vẫn chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ xã làm điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu nên việc bố trí kinh phí để thực hiện của địa phương trong thời gian qua gặp khó khăn. Để hoàn thành chương trình theo đúng lộ trình đề ra, xã mong muốn UBND tỉnh sớm có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho từng tiêu chí.

Thanh Huyền

 

 

Các tin đã đưa ngày: