Phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, kinh tế - xã hội thành phố Vĩnh Yên 6 tháng đầu năm 2021 tiếp tục ổn định và tăng trưởng

02/08/2021

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND thành phố trong điều kiện thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên vẫn tăng 19% so với cùng kỳ năm 2020, đời sống nhân dân ổn định.

Ông Nguyễn Đăng Tạo, Chánh Văn phòng UBND thành phố chia sẻ, thời điểm tháng 5/2021, thành phố Vĩnh Yên là vùng có dịch, phải thực hiện cách ly xã hội. Với quyết tâm khống chế, dập dịch thành công, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh, quyết tâm vào cuộc với  tinh thần cao nhất, triển khai kịp thời các biện pháp ngay khi có thông tin, diến biến mới của dịch bệnh.  

Từ cuối tháng 5/2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố được kiểm soát tốt. UBND thành phố Vĩnh Yên đã ban hành Chỉ thị số 03 về việc tiếp tục chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái, điều kiện mới. Trong đó, tập trung giữ vững, bảo vệ kết quả phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian qua, bảo đảm cuộc sống an toàn cho người dân. Các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân chuyển sang trạng thái sẵn sàng cao vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội.

6 tháng đầu năm 2021, mặc dù tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực chậm lại song tổng giá trị sản xuất trên toàn địa bàn thành phố vẫn đạt gần 38 nghìn tỷ đồng, tăng 19% với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 2.000 tỷ đồng, bằng 109% dự toán.

Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
duy trì sản xuất, tạo việc làm ổn định cho người lao động và đóng góp cho ngân sách nhà nước

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được thành phố quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,46%, đã giải quyết việc làm mới cho 300 lao động. 

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2021 là rất khó khăn, đòi hỏi thoàn thành phố phải quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo đó, thành phố tích cực quản lý, khai thác các nguồn thu trên địa bàn, kịp thời đôn đốc những khoản thu chưa đạt tiến độ theo kế hoạch; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác triển khai dự án, giải ngân vốn đầu tư; giải quyết các vấn đề về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, sử dụng sai mục đích tại một số xã phường; giải quyết đất dịch vụ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện triệt để nguyên tắc 4 tại chỗ, chủ động trước mọi tình huống xảy ra. Tiếp tục triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid -19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tuyên truyền và kiểm soát người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K và 5T. Tập trung nhân lực làm việc 24/24 giờ để rà soát, phát hiện, truy vết, điều tra dịch tễ các trường hợp có liên quan đến các ca bệnh F0 và các địa điểm có nguy cơ dịch bệnh cao, đặc biệt là các trường hợp đến từ/đi qua thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bắc Giang và các tính phía Nam. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ Covid cộng đồng tại các khu dân cư; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, ký cam kết và kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Đức Hiền

 

Các tin đã đưa ngày: