Sở Khoa học và công nghệ, huyện Lập Thạch dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương

30/07/2021

Năm 2020 là năm thứ 2 Vĩnh Phúc thực hiện đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI). Năm nay, có 37 đơn vị được đánh giá. Chỉ số DDCI có 8 chỉ số thành phần gồm: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, vai trò người đứng đầu, tính năng động và hiệu lực của hệ thống. Việc đánh giá chỉ số này dựa trên kết quả khảo sát từ trên 5.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể.

Theo kết quả công bố chỉ số DDCI tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh chiều 28/7, với 81,72 điểm, Sở Khoa học và Công nghệ vươn lên dẫn đầu bảng chỉ số DDCI khối sở, ban, ngành năm 2020. Tiếp đến là Sở Thông tin và Truyền thông với 79.22 điểm; đứng thứ 3 là Sở Y tế với 78,56 điểm; xếp vị trí cuối cùng trong khối sở, ban, ngành là Điện lực Vĩnh Phúc với 62,73 điểm. Đối với khối địa phương, sự vươn lên mạnh mẽ đã giúp huyện Lập Thạch vượt qua 8 địa phương còn lại để xếp trí số 1 với 78,68 điểm; huyện Vĩnh Tường đạt 52,03 điểm, xếp cuối bảng của khối này.

Điểm trung vị của khối sở, ban, ngành năm 2020 đạt 70,82 điểm, tăng 13,23 điểm so với năm 2019. Đặc biệt, các chỉ số thành phần của cả khối sở, ban, ngành và khối địa phương có sự cải thiện tích cực, trong đó, cải thiện tích cực nhất là chỉ số Tính năng động của hệ thống, vai trò của người đứng đầu, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, cạnh tranh bình đẳng và chi phí thời gian.

Để nâng cao chỉ số DDCI trong năm 2021, các ban, sở, ngành và địa phương sẽ chủ động nghiên cứu, phân tích để tìm ra các giải pháp khắc phục những vấn đề còn hạn chế, đề xuất và triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các giải pháp thiết thực để nâng cao các chỉ số thành phần, cải thiện các chỉ số PCI, PAPI, DDCI với từng nhiệm vụ cụ thể ở từng ngành, từng việc làm cụ thể và những sáng kiến, tạo đột phá trong cải thiện môi trường kinh doanh và hiệu quả quản trị hành chính công năm 2021. Trong đó, tập trung đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, quan tâm công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư đối với mọi loại hình doanh nghiệp; nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo, nắm bắt kịp thời và giải quyết triệt để các kiến nghị, khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 nhằm hướng tới nâng cao chất lượng điều hành toàn diện, gia tăng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: