Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Phúc Yên tổ chức đại hội đại biểu lần thứ IV

30/07/2021

Ngày 30/7, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Phúc Yên tổ chức đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Phúc Yên tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Phúc Yên hiện có 10 cơ sở hội, 2 đơn vị trực thuộc với 14.900 hội viên. Nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp hội phụ nữ thành phố đã chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung vào 2 cuộc vận động, 3 nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trong 5 năm, các cấp hội đã phát hiện, giới thiệu 370 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực: làm kinh tế giỏi; xây dựng gia đình hạnh phúc; sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác hội; công tác nhân đạo, từ thiện, bảo vệ môi trường…

5 năm qua, các cấp hội giúp đỡ trên 1.200 gia đình đạt các tiêu chí gia đình 5 không 3 sạch. Nhiều mô hình hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới được duy trì và nhân rộng như: Tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường; tuyến đường xang, sạch, đẹp kiểu mẫu do phụ nữ tự quản; tuyến đường không rác; tuyến đường phụ nữ tự quản; mô hình đường hoa phụ nữ; chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới…Đồng thời, khai thác, quản lý trên 98 tỷ đồng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ TYM hỗ trợ gần 4.000 hội viên vay vốn phát triển kinh tế; đã giúp 806 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ đã thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố xuống còn 0,55% vào cuối năm 2020. 

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Phúc Yên tập trung phát động phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và trọng tâm thực hiện 2 khâu đột phá là: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội và đồng hành xây dựng chi, tổ hội phụ nữ vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 19 thành viên. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: