HĐND huyện Lập Thạch khai mạc kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021 - 2026

28/07/2021

Sáng 28/7, HĐND huyện Lập Thạch tổ chức kỳ họp thứ 2 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; xem xét thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Vượt qua khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, 6 tháng đầu năm 2021, cùng với tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kinh tế - xã hội huyện Lập Thạch tiếp tục được bảo đảm. Tổng giá trị sản xuất đạt 3.026 tỷ đồng, trong đó, giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng đạt trên 2.200 tỷ đồng, nông nghiệp – lâm nghiệp – thủy sản đạt hơn 823 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà đạt hơn 152 tỷ đồng, vượt 40% dự toán. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, xây dựng nông thôn mới, quản lý tài nguyên và môi trường tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Toàn huyện giải quyết việc làm mới cho 1.321 người; hỗ trợ 1.392 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm với số tiền hơn 51 tỷ đồng; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,5%.

6 tháng cuối năm, huyện Lập Thạch tiếp tục tập trung ưu tiên cao nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại xã Xuân Hòa; từng bước hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Tại kỳ họp, cùng với xem xét, cho ý kiến vào 25 báo cáo, 5 tờ trình, thông qua 6 nghị quyết, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: