Hội LHPN huyện Tam Đảo: Hơn 3.200 hội viên được vay vốn tín dụng ưu đãi

27/07/2021

Thời gian qua, Hội LHPN huyện Tam Đảo tập trung chỉ đạo các cơ sở hội tăng cường khai thác nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tín chấp cho hội viên, phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình.

Lãnh đạo Hội LHPN huyện kiểm tra hoạt động của các tổ tiết kiệm vay vốn
trên địa bàn xã Bồ Lý

Hiện nay, Hội phụ nữ huyện quản lý 76 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ trên 159 tỷ đồng giúp cho 3211 hội viên, phụ nữ vay phát triển kinh tế với 10 chương trình tín dụng ưu đãi: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên; nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn; giải quyết việc làm; nhà ở hộ nghèo; sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, xuất khẩu lao động, cho vay hộ mới thoát nghèo. 

Để quản lý tốt nguồn vốn ủy thác, Hội phụ nữ huyện đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cơ sở hội giúp hộ gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo và thoát nghèo bền vững. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội đã chỉ đạo các cơ sở hội rà soát, khảo sát nắm danh sách 580 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, phân loại và xây dựng các biện pháp giúp đỡ cụ thể với từng đối tượng; vận dụng các nguồn lực từ các nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để hỗ trợ cho phù hợp với từng điều kiện cụ thể của các hộ nghèo, cận nghèo có thể thoát nghèo.

Bên cạnh đó Hội tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt,  nghiệp vụ du lịch. Với việc được hỗ trợ vốn vay ưu đãi, nhiều hội viên phụ nữ đã mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đầu tư chuyển đổi hình thức sản xuất, kinh doanh; trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao; đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm; xây dựng các mô hình trang trại tổng hợp; trồng cây ăn quả, trồng rau an toàn cho thu nhập cao. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống người dân trên địa bàn, giúp các gia đình hộ nghèo và cận nghèo có điều kiện để phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập và thoát nghèo bền vững.

Trong thời gian qua, Hội phụ nữ xã Bồ Lý đã làm tốt công tác nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Chính sách cho vay vốn ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn được triển khai kịp thời, đúng đối tượng với tổng số tiền vốn vay hiện nay là trên 22,8 tỷ đồng với 616 hộ vay. Từ nguồn vốn này, nhiều hoàn cảnh gia đình khó khăn đã có nguồn vốn đầu tư phát từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Bồ Lý cho biết: Để nâng cao chất lượng tín dụng ủy thác, hội  thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn ở địa bàn. Hội cùng các tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện nghiêm túc, minh bạch việc bình xét cho vay, bảo đảm vốn vay đến đúng đối tượng, các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích. Trong quá trình các đối tượng vay vốn, hội cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; duy trì thường xuyên sinh hoạt tổ để hội viên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi, cùng nhau sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, mang lại thu nhập cao, hoàn trả vốn cho ngân hàng đúng hạn.  

Nhiều năm gắn bó với công việc tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thông qua ủy thác của Hội phụ nữ xã, chị Cao Thị Thuận - tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Chùa Bồi, xã Bồ Lý đã trực tiếp tuyên truyền chính sách ưu đãi của ngân hàng Chính sách xã hội, giúp các hộ sử dụng hiệu quả nguồn vốn được vay và giúp ngân hàng quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách. Hiện tổ tiết kiệm và vay vốn do chị làm tổ trưởng có 52 thành viên, số dư nợ hơn 3,3 tỷ đồng. Từ nguồn vốn chính sách, các hộ thành viên đã đầu tư chăn nuôi, phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống và tăng thu nhập. Hằng tháng, các hộ vay vốn trong tổ trả nợ, lãi đầy đủ, đúng hạn; nhiều năm liền không có thành viên nào để nợ quá hạn hay chậm nộp tiền lãi vay của ngân hàng.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý vốn ủy thác với ngân hàng Chính sách xã hội huyện, thời gian tới, Hội phụ nữ huyện Tam Đảo tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong hội viên và nhân dân các chủ trương, chính sách liên quan đến việc khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ phát triển, phụ nữ khởi nghiệp nhằm tạo điều kiện giúp các hộ thoát nghèo tiếp tục được vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi góp phần thoát nghèo bền vững.

Hải Yến

Các tin đã đưa ngày: