Đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tam Dương nhiệm kỳ 2021-2026

26/07/2021

Ngày 26/7, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tam Dương tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021-2026. 

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tam Dương có 23.162 hội viên, sinh hoạt tại 130 chi hội của 13 xã, thị trấn. Nhiệm kỳ 2016-2021 công tác hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn huyện được đổi mới cả về nội dung và hình thức hoạt động, tập trung vào những vấn đề có trọng tâm, trọng điểm góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

 Đồng chí Nguyễn Hồng Nhung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
tặng hoa chúc mừng Đại hội

Các cấp hội triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hội viên. Trong nhiệm kỳ, tổ chức hội đã giúp 88 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Đồng thời, vận động 17.902 lượt hội viên giúp cho 1.643 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 5,5 tỷ đồng để phát triển sản xuất; 7.892 lượt hội viên giúp 3.043 lượt hội viên gặp khó khăn đột xuất số tiền 106,4 triệu đồng và 600 ngày công. Tăng cường khai thác, quản lý, giám sát thực hiện các nguồn vốn, đến nay, các cấp Hội phụ nữ trong huyện đang quản lý trên 158 tỷ đồng cho trên 5.000 lượt hộ vay vốn phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Triển khai thực hiện tiết kiệm tại chi hội, đến nay, số dư các loại hình tiết kiệm đạt trên 7 tỷ đồng cho 210 lượt hội viên vay phát triển kinh tế.

Nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ  huyện Tam Dương tập trung phát động cán bộ, hội viên thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”. Tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả. Đồng thời, nâng cao năng lực cán bộ hội theo hướng tiếp cận công nghệ thông tin gắn với các hoạt động trải nghiệm trên các lĩnh vực: Quản lý hội viên, truyền thông và nắm bắt dư luận xã hội, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

 Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tam Dương nhiệm kỳ 2021-2026.

Đức Hiền

 

Các tin đã đưa ngày: