HĐND thành phố Vĩnh Yên tổ chức kỳ họp thứ 2

23/07/2021

Sáng 23/7, HĐND thành phố Vĩnh Yên tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 2, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên.

Theo báo cáo của UBND thành phố, 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được lãnh đạo thành phố chỉ đạo quyết liệt. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 37.988 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 2.800 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. 

Công tác quản lý đầu tư công được thành phố quan tâm chỉ đạo, giám sát chặt chẽ. Tập trung thực hiện quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. 6 tháng đầu năm, thành phố đang thực hiện giải phóng mặt bằng cho 44 dự án, diện tích giải phóng mặt bằng tăng 1,37 lần so với cùng kỳ năm 2020. Các hoạt động văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường. Thành phố đã triển khai đầy đủ và kịp thời việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách. Nửa đầu năm nay, toàn thành phố giải quyết việc làm mới cho 615 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,46%.

6 tháng cuối năm 2021, thành phố Vĩnh Yên tiếp tục dành ưu tiên cao cho công tác phòng chống dịch Covid - 19, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021 ở mức cao nhất, đồng thời, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Vĩnh Yên diễn ra trong 1 ngày; các đại biểu nghe trình bày 14 báo cáo, tờ trình; tiến hành thảo luận, giám sát, chất vấn và thông qua 13 Nghị quyết.

Nga Hải

 

Các tin đã đưa ngày: