Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh: Tổng kết chương trình phối hợp công tác với các sở, ngành giai đoạn 2018-2020

13/01/2021

Chiều 13/1, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức tổng kết chương trình phối hợp công tác với các sở, ngành giai đoạn 2018-2020 và ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2021.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh ký kết phối hợp công tác năm 2021 với 10 sở, ngành của tỉnh 

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã chủ động thực hiện chương trình phối hợp với các sở, ngành. Từ năm 2015 đến tháng 9/2019, Hiệp hội đã ký kết chương trình phối hợp công tác với 7 sở, ngành. Thực hiện chương trình phối hợp, Hiệp hội đã tập hợp và đề xuất với các cơ quan chức năng những kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp về kiến tạo môi  trường chính sách thuận lợi; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh  tranh và cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường triển khai các công tác đào tạo, xây dựng năng lực, chia sẻ kiến thức thông tin, kinh nghiệm về phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Từ năm 2018-2020, Hiệp hội đã tổ chức được 12 chương trình lãnh đạo UBND tỉnh gặp gỡ, giao lưu các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức 4 hội nghị gặp mặt đầu năm và ngày Doanh nhân Việt Nam, thu hút gần 1.200 đại biểu tham dự. Đây là kênh quan trọng để doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành nắm bắt thông tin định hướng chính sách và chương trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, chia sẻ thông tin, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Trong năm 2021, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tiếp tục ký kết phối hợp công tác với 10 sở, ngành, đoàn thể của tỉnh nhằm hỗ trợ hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh. Trong đó, chủ động phối hợp với từng sở, ngành xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể trong năm 2021; tham gia ý kiến với các sở, ban, ngành trong việc cụ thể hóa các cơ chế, chính sách theo các Nghị quyết của tỉnh để các doanh nghiệp sớm được tiếp cận. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc tháo gỡ khó khăn thông qua các cuộc đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp hoặc kịp thời giải quyết những phản ánh của doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Cùng với đó, tăng cường phối hợp đào tạo,tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng dần quy mô các chương trình đào tạo chất lượng cao để chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của các doanh nghiêp trong tỉnh.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: