Huyện Sông Lô: Xây dựng, cải tạo hơn 120 km cống, rãnh thoát nước thải

12/01/2021

Thực hiện chủ trương xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải, huyện Sông Lô chỉ đạo 100% xã trên địa bàn rà soát, triển khai xây mới, cải tạo công trình bảo vệ môi trường.

Đến nay, toàn huyện xây mới, cải tạo được hơn 120 km. Các công trình sau khi đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả trong việc thu gom nguồn nước thải, khắc phục tình trạng nước thải chảy tràn qua đường gây ô nhiễm môi trường.

Các địa phương dẫn đầu trong phong trào xây mới, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải là xã Quang Yên (hơn 23 km) và xã Đồng Thịnh (gần 22km)…

Đến nay, huyện Sông Lô đã tiếp nhận, giải ngân hơn 65 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ của tỉnh đối với chương trình cải tạo, xây mới cống, rãnh thoát nước thải cho các địa phương, đạt 100%. Nhờ được hỗ trợ kinh phí kịp thời, các địa phương có điều kiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm đưa các công trình vào sử dụng.

Ngọc Linh

Các tin đã đưa ngày: