Huyện Vĩnh Tường: Triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2021

05/01/2021

Năm 2020, UBND huyện Vĩnh Tường đã có nhiều giải pháp, hướng đi phù hợp vừa đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc vừa giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

 Ban chỉ huy quân sự huyện đã kịp thời tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản, kế hoạch, nghị quyết lãnh đạo và giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương cho từng cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn; tổ chức tốt việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân về 2 nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Các chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội, chính sách, tiềm lực quốc phòng luôn được bảo đảm.

Tại hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 được UBND huyện tổ chức chiều 5/1, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương, đơn vị, nhất là đối với những vấn đề liên quan đến an ninh nông thôn, bồi thường, giải phóng mặt bằng, xử lý đơn thư khiếu khiếu kiện tố cáo, công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ...

Về nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng năm 2021, các đại biểu thống nhất sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết về công tác quân sự, quốc phòng địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; kịp thời nắm, dự báo và đánh giá chính xác tình hình, đặc biệt là trên không gian mạng và các địa bàn trọng điểm về an ninh nông thôn để tham mưu, đề xuất các biện pháp xử trí hiệu quả, không để bị động, bất ngờ; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống, khắc phục hậu qủa thiên tai, hỏa hoạn, tìm kiếm cứu nạn và dịch bệnh Covid-19. Thực hiện nghiêm công tác quản lý đất quốc phòng, các công trình chiến đấu; bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: