Yên Lạc: Xử lý hơn 460 trường hợp vi phạm đất đai

20/11/2020

Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn, cùng với chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ giải quyết đất dịch vụ, huyện Yên Lạc đã huy động lực lượng và phương tiện, kiên quyết xử lý các tồn tại, vi phạm trong lĩnh vực đất đai.

Đến nay, huyện đã hoàn thành 100% việc chi trả đất dịch vụ cho người dân với tổng diện tích hơn 71.000 m2. UBND huyện chỉ đạo 5 xã: Đồng Văn, Tề Lỗ, Trung Nguyên, Hồng Phương và Hồng Châu xây dựng kế hoạch xử lý, giải quyết dứt điểm cho từng trường hợp tồn tại, vi phạm đất đai đảm bảo hoàn thành nội dung cam kết với Thường trực Huyện uỷ. Mặc dù các trường hợp vi phạm lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất xảy ra từ lâu, nguồn gốc đất phức tạp, một số hộ vi phạm có công trình trên đất vi phạm là nhà xưởng kiên cố, có máy móc và thiết bị trọng lượng lớn song huyện đã củng cố hồ sơ, huy động lực lượng và phương tiện, kiên quyết xử lý triệt để.

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã giải quyết dứt điểm hơn 460 trường hợp với diện tích đất vi phạm 8,7 ha, đạt 108,5% kế hoạch đề ra. Đặc biệt, chỉ tính từ ngày 10/10 đến nay, các xã, thị trấn đã giải quyết 61 trường hợp vi phạm đất đai. Trong số 461 trường hợp đã xử lý, có 80 trường hợp vi phạm lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định xảy ra trước ngày 01/07/2014 và có 133 trường hợp vi phạm sau ngày 01/07/2014; có 239 trường hợp giao đất trái thẩm quyền.

Trần Biển

Các tin đã đưa ngày: