Tập huấn pháp luật về giao dịch bảo đảm năm 2020

19/11/2020

Sáng 19/11, Sở Tư pháp tổ chức tập huấn pháp luật về giao dịch bảo đảm năm 2020 cho cán bộ, công chức, nhân viên các cơ quan nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các học viên được lãnh đạo Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp truyền đạt những nội dung cơ bản và điểm mới của Thông tư số 07 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Tập trung vào quy định pháp luật hiện hành về công tác quản lý, đăng ký biện pháp bảo đảm; hướng dẫn kỹ năng, kinh nghiệm cần lưu ý khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm. Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Đây là hoạt động thường niên của Sở Tư pháp nhằm trang bị những kiến thức cần thiết cho đội ngũ cán bộ, tổ chức khi thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm trong việc giải quyết hồ sơ yêu cầu của công dân, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch. Từ đó, thống nhất về nhận thức, áp dụng quy định của pháp luật có liên quan; tạo điều kiện cho việc đăng ký được tiến hành chính xác, nhanh chóng, thuận lợi, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí của xã hội, góp phần bảo đảm ổn định an ninh trật tự, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: