Tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến công năm 2020

18/11/2020

Sáng 18/11, Trung tâm Phát triển Công thương, Sở Công thương tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến công năm 2020 cho trên 100 cán bộ khuyến công cấp xã.

Tại hội nghị, các học viên được cán bộ Trung tâm Phát triển Công thương thông tin kết quả thực chương trình khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020; phổ biến một số kỹ năng xây dựng kế hoạch, lập đề án, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát thực hiện đề án khuyến công; các văn bản pháp luật mới về công tác khuyến công, các nội dung liên quan tới pháp luật về kế toán, xây dựng chi tiết dự toán đề án khuyến công, hướng dẫn thanh, quyết toán, tập hợp chứng từ chi và hoạch toán, kế toán; hướng dẫn các thủ tục liên quan đến nội dung xây dựng mô hình trình diễn, hỗ trợ máy móc thiết bị.

Các học viên cũng được hướng dẫn một số thông tin hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn liên quan đến xúc tiến thương mại, trình tự thủ tục hồ sơ đào tạo nghề, truyền nghề; cùng trao đổi kinh nghiệm khuyến công ở cơ sở.

Giai đoạn 2016-2020, kinh phí chương trình khuyến công của tỉnh được giao 34.635 triệu đồng; đã triển khai các hoạt động tuyên truyền về khuyến công, đào tạo nghề, truyền nghề và nâng cao nghề, hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, các hoạt động tư vấn, tập huấn đào tạo, hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ... Hoạt động khuyến công đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước khẳng định vai trò, vị thế trong việc thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm.

Đức Hiền

 

Các tin đã đưa ngày: