Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020

17/11/2020

Ngày 17/11, Thanh tra tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2020 cho đội ngũ cán bộ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được truyền đạt các kiến thức về kỹ năng tiếp công; cách phân loại và xử lý đơn thư; trình tự thủ tục và kỹ năng giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng thời, được cập nhật nội dung, những điểm mới của Luật Tiếp công dân, Luật Tố cáo, Thông tư số 06 về quy trình tiếp công dân, Thông tư số 07 về Quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn khiến nghị, phản ánh, Nghị định số 124 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, Nghị định số 31 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo…

Kiến thức từ lớp bồi dưỡng sẽ giúp các học viên nắm chắc các văn bản quy phạm pháp luật, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, hạn chế thấp nhất các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: