Huyện Vĩnh Tường thống nhất phương án chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án Khu đất dịch vụ Cầu Tây

16/11/2020

Chiều 16/11, UBND huyện Vĩnh Tường phối hợp UBND xã Chấn Hưng và các hộ có đất thu hồi triển khai một số văn bản của UBND huyện và thống nhất phương án chi trả tiền bồi thường- giải phóng mặt bằng chi trả đất dịch vụ cho các hộ dân nhằm tiếp tục thực hiện dự án Khu đất dịch vụ Cầu Tây, xã Chấn Hưng. 

Dự án Khu đất dịch vụ Cầu Tây là khu đất dịch vụ phục vụ cho các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi xây dựng cụm Công nghiệp Chấn Hưng được UBND tỉnh thu hồi đất tại Quyết định số 2951, ngày 27/9/2005 với diện tích 28 ha, trong đó, có 245 hộ có đất thu hồi nằm trong phạm vi xây dựng dự án với tổng diện tích thu hồi 15,64ha. UBND huyện Vĩnh Tường thực hiện chi trả tiền cho nhân dân từ năm 2005 đến năm 2006. Đến nay, đã chi trả hơn 6,2 tỷ đồng cho 240 hộ/15,41 ha, trong đó có 238 hộ nhận hết và 2 hộ nhận dở dang; còn 5 hộ chưa nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng từ năm 2004 đến năm 2007 với số tiền  hơn 90 triệu đồng/0,22ha; 2 hộ nhận dở dang với số tiền chưa nhận hết là hơn 3,4 triệu đồng/0,01ha. Đa số các hộ đã nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng do chưa được nhận tiêu chuẩn đất dịch vụ và hỗ trợ 108kg thóc/1 sào/5 năm nên vẫn chưa bàn giao mặt bằng và vẫn canh tác bình thường trên diện tích đất đã nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các hộ đề nghị chi trả đất dịch vụ bằng tiền với đơn giá 150 triệu đồng/1 sào.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Khu đất dịch vụ Cầu Tây, UBND huyện Vĩnh Tường đã phê duyệt phương án chi trả đất dịch vụ bằng tiền cho các hộ với đơn giá 6 triệu đồng/1m2 đất dịch vụ và phương án hỗ trợ 7 triệu đồng/1 sào đối với các hộ có đất thu hồi nằm trong phạm vi xây dựng dự án; niêm yết công khai phương án chi trả đất dịch vụ.

Tại hội nghị, đại diện các hộ đề nghị huyện Vĩnh Tường và xã Chấn Hưng công khai quy hoạch, dự án đã được các phê duyệt để nhân dân biết, giám sát thực hiện. Một số hộ đề nghị hỗ trợ thêm cho hộ có đất thu hồi thực hiện dự án...

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Bình Khiêm, thời gian tới, huyện Vĩnh Tường sẽ thực hiện chi trả tiền cho các hộ đăng ký nhận đất dịch vụ bằng tiền; rà soát các hộ đã nhận tiền đất dịch vụ trên bản đồ và thực địa để có căn cứ san lấp mặt bằng, phá vỡ bờ thửa; xây dựng phương án san gạt và quây tôn bảo vệ diện tích đã giải phóng mặt bằng xong sau khi nhân dân nhận tiền. Cùng với việc yêu cầu UBND xã Chấn Hưng thành lập các tổ tuyên truyền vận động để thông tin cho các hộ dân về các cơ chế hỗ trợ liên quan đến dự án Khu đất dịch vụ Cầu Tây,  UBND huyện Vĩnh Tường kiện toàn lại tổ giúp việc và giao tổ tiến hành rà soát hồ sơ chủ trì phối hợp cùng Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND xã Chấn Hưng tiến hành củng cố, rà soát hồ sơ đối với các hộ có đất trong khu vực, không chấp hành theo các phương án giải quyết của cơ quan quản lý Nhà nước, có hình thức chống đối... để tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. 

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: