Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống

16/11/2020

Chiều 16/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (17/11/1950 - 17/11/2020) và trao giải cuộc thi viết “Tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam”.

Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân 

Cùng với sự phát triển của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, 70 năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh. Từ khi thành lập (năm 2009) đến nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã thành lập được 12 hội hữu nghị thành viên với hơn 5000 hội viên. 

Đối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, Liên hiệp làm tốt vai trò là đầu mối trao đổi thông tin hai chiều, vận động kiều bào Vĩnh Phúc hướng về xây dựng, ủng hộ quê hương. Từ năm 2012 đến nay, Liên hiệp đã chủ trì tổ chức 5 chương trình “Xuân quê hương Vĩnh Phúc” theo định kỳ hai năm một lần. Trong công tác viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, Liên hiệp đẩy mạnh phối hợp công tác phát triển quan hệ, vận động và điều phối viện trợ của các tổ chức hòa bình, đoàn kết hữu nghị, các tổ chức phi Chính phủ và cá nhân ở nước ngoài. Các dự án phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung vào nâng cao năng lực, xóa đói giảm nghèo được thực hiện tại các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân các vùng khó khăn.

Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu tỉnh đã tổ chức trao giải cuộc thi viết “Tìm hiểu về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam”. 

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: