Huyện Tam Dương tập trung thu ngân sách những tháng cuối năm

16/11/2020

Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ đầu năm nên mặc dù hoạt động thu ngân sách trên địa bàn  gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhưng số thu của huyện Tam Dương vẫn bảo đảm chỉ tiêu và tiến độ đề ra.

Theo báo cáo của UBND huyện, 9 tháng năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 39% so với dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu ngân sách huyện đạt trên 625,7 tỷ đồng; thu ngân sách xã đạt hơn 330,6 tỷ đồng. 

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách, phấn đấu thu đạt kế hoạch 100% -105% dự toán giao năm 2020 và thu đều từ các nguồn, những tháng cuối năm, UBND huyện tập trung chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục thuế khu vực Tam Đảo, Kho bạc Nhà nước Tam Dương, Phòng Tài nguyên và Môi trường, các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp thu thuế, thu tiền sử dụng đất, đôn đốc thu nợ đọng, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước; phấn đấu tăng thu để thực hiện đạt và vượt dự toán cả năm, bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch đất đai; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm cân đối nguồn vốn đầu tư công đã giao đầu năm. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền Luật Quản lý thuế và các luật về thuế, phí, lệ phí để mọi tổ chức và nhân dân chấp hành chính sách thuế, phí, lệ phí của Nhà nước; phối hợp với ngành thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành nộp thuế đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: