Ngành Giáo dục nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

30/10/2020

Thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 29, nhiều năm qua, cùng với không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc luôn quan tâm chỉ đạo công phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Số liệu thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh hiện có 508 trường học và cơ sở giáo dục với hơn 300.000 học sinh, 16.456 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh không có diễn biến phức tạp vi phạm pháp luật của cán bộ, giáo viên và học sinh; không có tình trạng cán bộ, giáo viên và học sinh vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Có được kết quả này, thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn các trường học ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm; hướng dẫn các trường học xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; tuyên truyền pháp luật cho giáo viên, học sinh bằng các hình thức phù hợp. Ngành còn thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy pháp luật, cán bộ pháp chế và báo cáo viên pháp luật của các phòng giáo dục, các trường học trong tỉnh.

Chỉ tính từ năm 2017 đến nay, ngành đã tổ chức hàng chục lớp bồi dưỡng cho khoảng hơn 2.000 lượt cán bộ quản lý, phụ trách công tác pháp chế của các nhà trường và giáo viên môn giáo dục công dân những nội dung pháp luật trọng tâm, phù hợp, từ đó, giúp cán bộ, giáo viên nắm vững nguyên tắc tích hợp, định hướng nội dung cơ bản về phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh trung học; chỉ ra địa chỉ tích hợp, phương pháp và kỹ thuật cập nhật thông tin về các quy định của pháp luật. Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức, hưởng ứng nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật như: Cuộc thi “Giao thông học đường”, “Rung chuông vàng”, thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...Phối hợp với Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy; tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS... Qua đó, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của giáo viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh ngày một nâng lên, đồng thời, giúp các em hình thành hành vi, thói quen tốt và kỹ năng ứng xử văn hóa, phù hợp với chuẩn mực đạo đức, không vi phạm pháp luật.


Tích cực định hướng học sinh thực hiện văn hóa đọc sách nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn,
lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Kinh phí tổ chức công tác phổ biến giáo dục pháp luật còn hạn chế; sự phối hợp giữa các ngành chức năng chưa thường xuyên, sâu sát, kịp thời; vai trò của các đoàn thể đối với việc tham gia tuyên truyền pháp luật cho học sinh, sinh viên chưa cao; nội dung bài giảng bộ môn giáo dục pháp luật ở nhà trường còn khô khăn, cứng nhắc; nhiều đơn vị trường học chú trọng các môn văn hóa, chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của môn giáo dục công dân…

Để nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật hơn nữa trong các nhà trường, thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai đến cán bộ, giáo viên, học sinh các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác phố biến giáo dục pháp luật; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong các nhà trường. Cùng với đó, tăng cường sự phối hợp của các ngành, các cấp trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật ở các đơn vị trường học; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường với nội dung, hình thức đa dạng. Đặc biệt, ngành tích cực đổi mới phương pháp dạy, nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân; tổ chức thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi môn giáo dục công dân ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông; rà soát, bổ sung, cập nhật các luật, văn bản quy phạm pháp luật mới cho tủ sách pháp luật tại các đơn vị trường học…

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: