Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở

29/10/2020

Ngày 29/10, Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho 200 đại biểu là công chức tư pháp - hộ tịch các huyện, thành phố và thành viên các tổ hòa giải 3 huyện: Lập Thạch, Tam Dương, Sông Lô.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về những nội dung chủ yếu, điểm cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; nghe hướng dẫn các kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp hòa giải cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Lớp tập huấn giúp các hòa giải viên củng cố kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải phù hợp, thiết thực để vận dụng trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. Đồng thời, thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2020” nhằm giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động hòa giải trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: