Hội Luật gia tỉnh: Triển khai thực hiện Điều lệ Hội và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội

28/10/2020

Sáng 28/10, Hội Luật gia tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ cho hội viên và phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Điều lệ, quy chế mới của Hội Luật gia Việt Nam.

Tại hội nghị, các hội viên được truyền đạt những nội dung cơ bản, điểm mới của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; hướng dẫn một số kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng tìm hiểu pháp luật, viết đề cương tuyên truyền văn bản pháp luật. Đồng thời, cùng trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị.

Lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ, hội viên nắm vững về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Hội theo Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả nội dung Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: