Vĩnh Tường triển khai các khâu, các bước tuyển quân năm 2021

27/10/2020

Những năm qua, công tác tuyển quân trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đạt kết quả tốt, số lượng tuyển quân hằng năm đều đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Năm 2020, Vĩnh Tường đã giao đủ 415 tân binh (trong đó có 40 chỉ tiêu công an) cho các đơn vị nhận quân.

Năm 2021, huyện Vĩnh Tường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ và tham gia Công an nhân dân vào đầu năm cùng toàn tỉnh. UBND tỉnh dự kiến giao huyện Vĩnh Tường 435 tân binh (trong đó có 40 chỉ tiêu công an nghĩa vụ), chú trọng đối tượng đã học xong cao đẳng, đại học. Thời gian dự kiến giao quân từ ngày 27/2 đến 28/2/2021.

Để bảo đảm chỉ tiêu, đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng, huyện ủy ban hành Nghị quyết tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021; UBND huyện đã thành lập và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự; tổ chức khám sức khỏe, lập hồ sơ tuyển chọn công dân nhập ngũ. 

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện yêu cầu: Ban Chỉ huy Quân sự huyện kiện toàn tổ hướng dẫn xử lý chống trốn, phân công nhiệm vụ thành viên, đơn vị phụ trách, tăng cường giám sát, đôn đốc các xã thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội. Quá trình thực hiện khám tuyển, công tác xét miễn, hoãn phải thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm công bằng. Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện và Ban CHQS huyện tăng cường đôn đốc, chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021; các cơ quan liên quan cần tham mưu để khắc phục khó khăn, hạn chế từ công tác tuyển quân những năm trước; tiếp tục khẳng định và phát huy tốt truyền thống trong công tác tuyển quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, đảm bảo chất lượng và đúng luật.

Từ ngày 26/10 đến 28/10/2020, 28 xã, thị trấn đồng loạt tổ chức khám sơ tuyển; ngày 29-30.10, các xã, thị trấn tổ chức khám đợt vét. Dự kiến khám sức khỏe vòng huyện từ ngày 16/11 - 27/11/2020; các xã, thị trấn duyệt hồ sơ tuyển quân tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện từ ngày 4/12 - 11/12/2020.

Theo:vinhtuong.vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: