Giữ gìn làn điệu Soọng cô ở đồng bào dân tộc Sán Dìu xã Ngọc Thanh

27/10/2020

Ngọc Thanh là xã miền núi duy nhất của thành phố Phúc Yên, có trên 46% đồng bào dân tộc  Sán Dìu sinh sống. Cũng như những dân tộc anh em khác, đồng bào dân tộc Sán Dìu nơi đây có tiếng nói, chữ viết và kho tàng văn hóa nghệ thuật mang bản sắc riêng. Trong đó, soọng cô là làn điệu dân ca đặc sắc đang được đồng bào nơi đây góp sức gìn giữ.

Với người Sán Dìu ở Ngọc Thanh, làn điệu soọng cô là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt cộng đồng của họ. 

Nhằm bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc, đồng bào dân tộc Sán Dìu xã Ngọc Thanh đã thành lập các câu lạc bộ hát song cô để duy trì và truyền lại cho con cháu. Hiện trên địa bàn xã có 3 câu lạc bộ được thành lập là: câu lạc bộ Lập Đinh, câu lạc bộ Đồng Câu, câu lạc bộ Gốc Duối. Hằng năm, vào các dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm, các câu lạc bộ đều tổ chức các các lớp truyền dạy, giao lưu tạo môi trường, không gian cho các hội viên, nghệ nhân thực hành, biểu diễn. Qua đó, góp phần giới thiệu giá trị văn hóa của làn điệu dân ca này đến với công chúng, nâng cao ý thức, lòng tự hào của người dân trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng. 

Việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của bà con dân tộc Sán Dìu ở xã Ngọc Thanh sẽ góp phần giữ gìn giá trị bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc, qua đó, cũng đóng góp thêm vào kho tàng văn hóa phi vật thể của địa phương.

Theo:phucyen.vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: