Giai đoạn 2020 -2025, huyện Sông Lô phấn đấu giải quyết việc làm mới cho trên 10.000 lao động

26/10/2020

Là huyện miền núi, ngành công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển nên những năm qua, huyện Sông Lô đặc biệt quan tâm đến công tác giải quyết việc làm cho người lao động.

Hằng năm, huyện giao chỉ tiêu giải quyết việc làm trong nước, đưa lao động đi xuất khẩu lao động động cho từng xã, thị trấn. Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức sàn giao dịch việc làm cho lao động nông thôn.

Theo báo cáo của UBND huyện Sông Lô, giai đoạn 2016 - 2020, toàn huyện giải quyết việc làm mới cho trên 10.700 lao động. Đến nay, toàn huyện có 97% lao động có việc làm thường xuyên, trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51%. Đặc biệt, để giải quyết tốt bài toán việc làm, giúp người dân tăng thu nhập, vươn lên làm giàu, 5 năm qua, huyện Sông Lô phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân trên 300 tỷ đồng cho 9.000 hộ vay vốn phát triển sản xuất. Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức 540 lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho gần 29.000 hội viên nông dân, tổ chức 82 cuộc hội thảo đầu bờ về giống cây mới; xây dựng 38 mô hình trình diễn giống ngô, lúa mới.

Giai đoạn 2020 -2025, huyện Sông Lô phấn đấu mỗi năm giải quyết việc làm mới cho trên 2.000 lao động. Để đạt và vượt mục tiêu này, thời gian tới, Sông Lô sẽ đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, tạo thêm việc làm cho lao động. Tăng cường công tác tuyên truyền về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong nước, các cơ chế, chính sách, thị trường lao động các nước trên thế giới. Cùng với đó, chỉ đạo các trường làm tốt công tác phân luồng học sinh, tuyên truyền, vận động lực lượng bộ đội xuất ngũ đi xuất khẩu lao động. Tăng cường các hoạt động đào tạo nghề, hỗ trợ vốn cho người lao động, nhất là các trường hợp đi xuất khẩu lao động và những thanh niên có tinh thần khởi nghiệp

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: