9 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn huyện Lập Thạch đạt hơn 122 tỷ đồng

26/10/2020

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách trong năm 2020, ngay từ đầu năm, huyện Lập Thạch đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp khai thác nguồn thu, thực hiện quản lý thuế theo đúng quy trình; đa dạng hóa hình thức và nội dung tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, góp phần tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Cùng với đó, tiếp tục đầu tư xây dựng và hoàn thiện tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nguồn thu ngân sách.

9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện do Chi cục thuế quản lý đạt 122,8 tỷ đồng, vượt 48% kế hoạch năm, tăng 24% so với cùng kỳ. Các khoản thu đạt cao là thuế ngoài quốc doanh, thuế tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, phí và lệ phí.

Những tháng cuối năm, huyện Lập Thạch chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp, nâng cao hiệu quả thu ngân sách Nhà nước. Trong đó, tập trung thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế; bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí vào ngân sách Nhà nước. Phối hợp chặt chẽ trong quản lý thu, chống thất thu, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn, lậu thuế trên địa bàn. Cùng với đó, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết kiệm chi tiêu hành chính nhằm tạo nguồn chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: